Stor ökning av socker i Sverige

Sockerskörden i Sverige har ökat med 50 procent sedan 1995. Det visar nya siffror från LRF.

Forskning och utveckling pekas ut som två viktiga faktorer till varför Sveriges sockerskörd har ökat med 50 procent sedan 1995. Olika projekt med hur mark och sockerbetor ska samverka har också bidragit till resultatet.

– Att de svenska sockerskördarna ökar innebär en ökad konkurrenskraft på den europeiska marknaden, något som gynnar utvecklingsmöjligheterna för svenska betodlare, säger Kjell Ivarsson, växtodlingsexpert på LRF.

De senaste fem åren har medeltalet för sockerskörden varit cirka 370 000 ton, något som gör att Sverige nästan är helt självförsörjande på socker.