Stor omställning från betong till trä på gång

Relativt kortvariga prisförändringar har inte någon betydelse för hur skogen sköts långsiktigt. Men skulle prisändringarna bli mer bestående är det värt att fundera över vad det skulle betyda, skriver Knut Persson.

Mer förädlade och dyrare produkter från sågverken kommer att gynna timmerpriser och skogsägare, skriver Knut Persson
Mer förädlade och dyrare produkter från sågverken kommer att gynna timmerpriser och skogsägare, skriver Knut Persson

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

För skogsindustrin är massaved den viktigaste råvaran. Det är tillverkningen av massa, papper och kartong som har gett de stora vinsterna och för den delen även krävt de största investeringarna.

För skogsägarna är det tvärtom timret som är ekonomiskt viktigast. Att såga timmer har däremot inte gett samma vinster som att göra massa och papper.

I fjol förändrades den bilden något. Tvärtemot vad man först trodde steg efterfrågan och priset på sågade trävaror. Produktionen hängde inte med vilket gör att sågverkens lager är de minsta på 20 år.

För tryckpapper var 2020 ett riktigt dåligt år med snabbt minskande försäljning och priser. Massaveden drogs ned av kraftigt minskade priser. Förpackningsmaterial klarade sig bäst med något ökande leveranser och priser.

Hur drastisk den här förändringen var kan man till exempel se i Södras bokslut. För 2019 var resultatet i massaproduktionen 2 511 miljoner kronor, men sjönk i fjol till 317 miljoner kronor. För Södras sågverksdel steg däremot resultatet från 298 till 445 miljoner kronor.

För skogsägarna har det här betytt högre timmerpriser och lägre priser på massaved. Den traditionella bilden att timmerförsäljningen är viktigast har stärkts ytterligare. Relativt kortvariga prisförändringar har inte någon betydelse för hur skogen långsiktigt sköts. Men skulle prisförändringarna bli mer bestående är det värt att fundera över vad det skulle betyda.

Lika drastisk som under 2020 kommer prisförändringarna inte att bli. Priset på massa är på väg upp igen och med ökad e-handel i hela världen har också förpackningsmaterial bra framtidsutsikter. Tryckpapper kommer däremot inte att vända upp igen utan vi får räkna med lägre volymer och låga priser. Här håller industrin på att ställa om, men det tar tid och under tiden blir efterfrågan på massaved mindre.

Efter en lång tid med svag produktutveckling ser vi äntligen en utveckling i sågverkens produkter. Land Skogsbruk skrev för några veckor sedan om den snabba tillväxten i korslimmat trä. Här kan vi vara i början av en ganska stor omställning från stål och betong till trä i byggnationen. Mer förädlade och dyrare produkter från sågverken kommer också att gynna timmerpriser och skogsägare.

Vad de samlade effekterna av det här blir är svårt att överblicka. Men låga massavedspriser och sämre lönsamhet i förstagallringen får betydelse.