Stor potential i nordisk bioekonomi

Bioekonomi är en dynamisk och växande sektor i Norden, med potential att skapa tillväxt, jobb och värde i hela ekonomin. Det fastslås i en ekonomisk kartläggning.

FOTO: MOSTPHOTOS

Bioekonomin, som innefattar land- och skogsbruk, är en viktig sektor med hög ekonomisk potential inför framtiden. Det fastslår författarna till rapporten State of the Nordic Region, från forskningsinstitutet Nordregio, som presenterades under torsdagen.

Huvuddelen av rapporten handlar om den ekonomiska utvecklingen i 74 olika administrativa regioner och län i Norden. Dessa rankas utifrån ett index över bland annat regional ekonomi, arbetsmarknad och befolkning.

Stockholm tar förstaplatsen

Stockholm kniper i år förstaplatsen från Oslo som hamnade i topp förra gången undersökningen genomfördes, 2016. Oslo hamnar på en tredje plats, efter Köpenhamn. Den norska ekonomin har framför allt drabbats av fallande oljepriser och dess efterdyningar i hela ekonomin.

Stora framgångar skördas även av regioner ute i landet, däribland Västra Götalandsregionen som klättrar från 13:e till en sjundeplats. Skåne klättrar på listan över de mest dynamiska regionerna, från plats 19 till plats 16. Och Uppsala kvalar in på tio-i-topplistan.

Stor ekonomisk potential

Ett helt kapitel tillägnas bioekonomi i rapporten. Där fastslås att stora land- och havsresurser, med en snabbt ökande ekonomi i övrigt, kan skapa stora värden och jobb i allt från produktion och upp till innovation, forskning och utveckling.

Några exempel på satsningar som nämns i rapporten är övergången från fossila bränslen till bioenergi, utvecklingen av skogsbaserade produkter och lantbrukets ökande satsning på hållbarhet och återvinning av produkter.

Den nordiska regionen kan skapa stora möjligheter för ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i dess diversifierade landsbygdsområden och kan skapa värden och generera högt värderade jobb inom forsknings och utveckling, fastslås det i rapporten.

Lokala behov måste tillgodoses

Men, fortsätter rapportförfattarna, bioekonomin kräver teknisk, och framför allt avgörande institutionell innovation. Utmaningar finns när det gäller mark som utnyttjas och ägs, beslut om hur resurser ska användas samt makten att fatta beslut, inklusive styrning på lokal och regional nivå.

Dessa utmaningar måste hanteras för att möjliggöra skapandet av skapa nya företag och kluster, samtidigt som lokala behov tillgodoses.

Bakom undersökningen står, förutom Nordego som har producerat den, även Nordiska Ministerrådet. Rapporten finns tillgänglig här.

LÄS OCKSÅ: Globalt lantbruk behöver öka teknikinivesteringarna