Stora Enso frias för skogsbranden

Stora Enso Skog behöver inte betala skadestånd, enligt miljöbalken, för den skada på miljön som uppstod vid den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014.

FOTO: ULF ARONSSON

Stora Enso hade ställts inför krav att betala 300 miljoner kronor i skadestånd till försäkringsbolagen, i ett mål i Mark- och Miljödomstolen.

Gnistbildning inte nog

Domen innebär att skogsföretaget inte blir skadeståndsskyldigt enligt miljöbalken, framgår av ett pressmeddelande från Mark och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Gnistbildningen som uppstod vid Stora Ensos arbete på marken ansågs inte kunna utgöra grund för skadeståndsansvar.

– Slutsatsen att brand som orsakats på detta sätt inte är en miljöskada innebär att skadeståndsfrågan får prövas av allmän domstol och inte mark- och miljödomstolen, säger Elisabet Wass Löfstedt, en av domarna i målet.

Sex försäkringsbolag hade krävt skadestånd för de ersättningar som hade betalats ut till drabbade.

Läs mer: Rättegång om skogsbranden i Västmanland inledd