”Stora Enso har en valutafördel”

Skogsbolagens virkesuppköpare i Norrbotten oroar sig inte över Stora Ensos kliv in i Sverige. Land Skogsbruk har gjort en rundringning till några av dem för att höra hur de ser på konkurrenssituationen.

Det råder ingen större oro över gränshandeln, enligt skogsbolagen.
Det råder ingen större oro över gränshandeln, enligt skogsbolagen. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Mats Olofsson, Norra skogsägarna, virkesområdeschef för Torneå och Kalix älvdalar:

– Jag har hört om några få fall där de (Stora Enso) betalar bra, säger Mats Olofsson.

Finns det anledning för er att höja priserna om ni får konkurrens av Stora Enso?

– De har en valutakonkurrens, så det är väl den som slår igenom. Vi kan ju inte konkurrera med en valutakurs, det blir svårt.

Oaktat den, så betalar Stora Enso ändå mer.

– Det kan jag inte svara på. Jag måste se ett avtal och det har jag inte gjort.

Hur mycket kan ni töja på era priser?

– Det finns ingen möjlighet i dag då det råder en viss prisnedgång på en vikande marknad med sågade trävaror. Det är ju även oroligt i England med Brexit - så det är mycket som spelar in.

Har priserna till skogsägarna hängt med mot bakgrund av att det har gått så bra för industrin?

– Ja, det tycker jag. Men skogsägaren tycker säkert att industrin skulle dela med sig. Skogen är långsiktig, det är bättre att ha en stabil prisbild över tid. Då kan du planera ditt skogsägande och skötsel av skog.

Har prisutvecklingen varit relevant för skogsägaren mot bakgrund av högkonjunkturen?

– Timmerpriserna de senaste åren har varit bra. De speglar den långsikta betalningsförmågan som sågverken kan ta. Men det är klart, när det gäller massapriset där har väl priset kunnat vara något högre. Massabruken har ju tjänat enorma pengar, så där hade väl deras betalningsförmåga kunnat vara lite bättre de senaste åren.

Jarmo Johansson, Billerud Korsnäs, virkesköpare i Övertorneå:

– Vi vet att det finns en aktör men det har inte påverkat vår virkesanskaffning. Det är väl bra för markägaren att det finns konkurrens.

Har ni någon strategi för att möta upp konkurrensen och höja priserna till markägarna?

– Det får du prata med min chef om. Jag kan inte uttala mig om det.

Ser ni med oro på den nya konkurrenten?

– Nä. Varför skulle jag det? Inte vet jag om de betalar mer, det pratas mycket, det gör det alltid. Jag ser inga problem, det är bra för markägaren som kan välja. Här har det alltid varit en gränshandel. Och vi har ungefär samma priser som i Finland, massapriset där är lite lägre, timret lite högre men slutpriset är detsamma.

Morgen Yngvesson, SCA, skogsförvaltare i Norrbotten:

– Vi märkte i höstas att Stora Enso hade börjat etablera sig i Tornedalen. I princip så hanterar vi dem som alla andra konkurrenter: man har lite uppsikt, men vi lägger ingen stor vikt på dem. De (Stora Enso) har ju varit i Sverige tidigare och handlat.

Kommer ni gå in i Finland?

– Inte mer än vi redan gör. Det finns ju alltid en viss gränshandel, den får man respektera. Men vi kommer inte aktivera oss mer i dagsläget.

Stora Enso erbjuder mer betalt än svenska bolag. Kommer ni att matcha det?

– Vi vet inte vad de erbjudit, men vi har ju vårt pris och våra erbjudanden som vi kommer stå fast vid. Vi kommer inte agera på grund av någon annan. Så nej, vi håller vår prislinje oavsett aktörer. Vi har våra leverantörer som vi jobbar med.