Stora Enso vann brandskadetvist – slipper betala skadestånd

Stora Enso vann i Mark- och miljööverdomstolen och slipper betala nära 300 miljoner kronor till försäkringsbolagen efter storbranden i Västmanland.

Försäkringsbolagen hävdade att den gnistbildning och de bränder som kan uppstå vid markberedning borde medföra ett skadeståndsansvar.
Försäkringsbolagen hävdade att den gnistbildning och de bränder som kan uppstå vid markberedning borde medföra ett skadeståndsansvar. FOTO: DANIEL MELIN

Branden i Västmanland 2014 började på vad som då var Bergvik Skogs marker. Bolaget hade ett avtal med Stora Enso om att utföra vissa skogstjänster. I slutet på juli 2014 utförde Stora Enso, genom en underentreprenör, markberedning i området där den katastrofala branden startade.  

Försäkringsbolag stämde Stora Enso

Efter att 13 100 hektar skogsmark ödelagts och stora summor betalats ut till drabbade skogsägare stämde sex försäkringsbolag Stora Enso skog på sammanlagt nära 300 miljoner kronor. 

Försäkringsbolagen hävdade att den gnistbildning och de bränder som kan uppstå vid markberedning borde medföra ett skadeståndsansvar enligt 32 kapitlet i Miljöbalken. 

I tredje paragrafen står det att skadestånd ska betalas för ett antal uppräknade miljöstörningar. Och i punkt åtta även för ”annan liknande störning”.

Ingen skadeståndsskyldig störning

Men frågan är om gnistbildning genom markberedning är ”annan liknande störning” och om gnistbildningen är tillräckligt vanlig för att det ska vara en miljöstörning. Det menade Mark- och miljödomstolen i Nacka att det inte är och dömde till Stora Ensos fördel.

Nu har också Mark- och miljööverdomstolen tittat på fallet och de gör samma bedömning. De fick även tillgång till en RISE-rapport som visar att skogsmaskiner i genomsnitt orsakar 405 skogsbränder per år, av vilka drygt 34 leder till att räddningstjänsten rycker ut.

Men domstolen anser inte att det är tillräckligt ofta för att det ska vara en störning som är skadeståndsskyldig enligt Miljöbalken.

LÄS MER: Nu ska skuldfrågan om avgöras om stora skogsbranden i Västmanland

LÄS MER: Rättegång om skogsbranden skjuts upp