Stora möjligheter – och svårigheter

En kraftigt ökad export av ekologisk mjölk och ekologisk spannmål kan få svenskt lantbruk att växa, enligt konsulterna Lars Jonasson och Ulrik Lovang. Men hur ser företagen som i dag exporterar mejeriprodukter och spannmål på ett sådant framtidsperspektiv?

Arla Sveriges VD Patrik Hansson menar att det är svårt men inte omöjligt att bygga upp en svensk export av ekologiskt mjölkpulver och smör, men att det tar tid.

– På kort och mellanlång sikt är det svårt att se hur det skall gå att snabbt öka exporten av ekologiskt mjölkpulver och smör på ett lönsamt sätt. Det krävs att man bygger varumärken, driver innovation och hittar säljkanalerna internationellt för att det skall bli en lönsam affär, säger Patrik Hansson.

LÄS MER: Ny rapport: Pengar att hämta i ökad ekoproduktion

– Lyckas man bygga starka varumärken via rätt kanaler ser vi en jättestor möjlighet att till och med ha en mer lönsam affär på exporten än den inhemska marknaden – dock skall man vara medveten om att det tar tid och kräver både kompetens och kapital, säger Patrik Hansson.

Fördubblad ekohandel

Inom Lantmännen har man nyligen tagit beslut om att fördubbla sin handel med ekologisk spannmål, från 100 000 ton till 200 000 ton fram till 2020. Det handlar mest om foderspannmål, men en del annat också. Att vi i Sverige skulle byta ut dagens export av en dryg miljon ton konventionell spannmål mot ekologisk, som rapportförfattarna är inne på, tycker Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson spontant låter mycket.

Patrik Hansson, Arla Sveriges VD.
Patrik Hansson, Arla Sveriges VD.

– Vi exporterar i dag bland annat konventionellt kvarnvete till Sydeuropa och Nordafrika. Våra kvarnvetekunder är helt styrda av pris och skulle inte vara intresserade av ekospannmål, säger Mikael Jepsson, spannmålschef på Lantmännen.

Måste växa i takt med marknaden

Han menar att en viss del av maltkornet som exporteras till Tyskland och Benelux-länderna kanske skulle kunna konverteras till ekologiskt, men lång ifrån allt. Så med befintliga kunder skulle en storskalig svensk övergång till ekologiskt inte fungera.

– Vi måste växa i takt med marknaden och kundernas behov. Det värsta som kan hända med ekomarknaden är om den blir utbudsdriven. Det kan gå snabbt nedåt om det kommer ut mer volymer än kunderna vill ha, säger Mikael Jeppson.

LÄS MER: Ekobonden som vill bli exportör

Säljer det kunderna vill ha

Han håller med rapportförfattarna om att svensk ekospannmålsodling kanske aldrig kan bli så stor att den påverkar prisbilden globalt och han ser heller inga tecken på att den långsiktiga globala tillväxten ska mattas av.

– Men vi säljer det kunderna vill ha, säger Mikael Jeppsson, som också menar att det är omöjligt att sia tio år framåt i tiden.

På Svenska Foder tror man inte heller på en total övergång till ekospannmålsexport.

– Jag tror kanske att en export på 300 till 400 000 ton ekospannmål per år på tio års sikt vore en mera lagom nivå, säger Per-Arne Gustavsson, spannmålschef på Svenska Foder.

Han lyfter problem med att hantera prisrisker vid storskalig handel med ekospannmål och att andra länder också kommer att satsa på ekospannmål.

– Vi kanske har vissa fördelar när det gäller odlingen av ekologisk spannmål, men sedan har vi ju nackdelen när det gäller transporten, säger Per-Arne Gustavsson.