Stora skador efter översvämningar i Norge

Flera norska lantbrukare har drabbats hårt av översvämningarna i södra Norge i förra veckan. Nu ställer ordföranden för Norska Bondelag, Lars Petter Bartnes, krav på mer resurser från regeringen till ökad beredskap.

Flytande balar i Ramnes i södra Norge efter att stora regnmassor fått vattendrag att svämma över.
Flytande balar i Ramnes i södra Norge efter att stora regnmassor fått vattendrag att svämma över. FOTO: PER EMGARDSSON

Översvämningarna som drabbade området Agder län i Norge förra helgen är en av de värsta på länge.

Enligt Finans Norge har de stora regnmängderna orsakat skador på upp emot 500 miljoner norska kronor och översvämningarna har drabbat lantbruket hårt. Flera har fått hela sina skördar förstörda samtidigt som stora jordmassor forslats bort, skador som kan påverka flera års skörd framöver och påverka lantbrukarnas verksamhet i generationer.

Fiskade upp flytande rundbalar

I Åseral kommun kämpade Hallvard Forgard, som är en av de drabbade, med att fiska upp sina rundbalar som burits iväg av vattenmassorna.

– Det är galen, det forsar överallt. Jag hade 80 rundbalar som flöt runt på lördagskväll och jag lyckades fiska upp 45. Men då blev det bara mer och mer regn och vi kunde inte hålla vattnet borta, sa han till Bondebladet i samband med regnovädret.

På Norska Bondelags Facebooksida syns hur vattnet fullständigt tagit över.

Krav på bättre beredskap

Ordföranden för lantbruksorganisationen Norska Bondelag, Lars Petter Bartnes mötte drabbade bönder i Agder under onsdagen i denna vecka.

Han vill nu att regeringen skjuter till pengar i statsbudgeten för att förbättra beredskapen för likande händelser.

- De måste prioritera resurser till NVE (Norsk vassdrags- og energidirektorat) för att de ska kunna förebygga dramatiska översvämningar i vattendrag. På så sätt undviker vi att lägga stora summor på att reparera ödeläggningar, säger han i ett uttalande på Bondelagens hemsida.

Han poängterar också att det utsatta området är ett av de mest produktiva jordbruksområdena i landet. Återkommande översvämningar och ödeläggelse här skulle därför innebära ett hårt slag mot norsk matproduktion.