Större diameterspridning i hyggesfri förstagallring

En enskiktad förstagallring i tall ska på sikt bli flerskiktad. Kontinuitetsgallring är en av flera skötselmetoder som Sveaskog nu testar i Tiveden.

Peter Arne med Finnerödja Skogstjänst har specialiserat sig på hyggesfritt skogsbruk.
Peter Arne med Finnerödja Skogstjänst har specialiserat sig på hyggesfritt skogsbruk. FOTO: MATS P OSTELIUS

Området runt nationalparken avverkades relativt hårt på 1980-talet med konventionella trakthyggesmetoder, berättar Rune Andersson, planeringsansvarig på Sveaskog i södra Bergslagen.

Jämn stamfördelning

Det gör att en hel del tallföryngringar nu väntar på förstagallring. En lätt match i ett konventionellt skogsbruk, en utmaning om målet är gå över till ett hyggesfritt skogsbruk.

– Målet är att få en jämn stamfördelning mellan olika dimensioner och skapa variation i stället för att enbart satsa på de grövsta träden. Vi tar ut lite fler grova träd, vilket ger oss ett något bättre netto, säger Rune Andersson.

Ingen underröjning

Skogen underröjs inte och stor vikt läggs vid att lägga stickvägarna på bärig mark. I beståndet som visas upp innebär det exempelvis att en stickväg lagts på en mindre ås. Vägnätet ska ju användas "i all framtid", resonerar Rune Andersson och entreprenören Peter Arne.

– Traditionellt har man 24 meter mellan stickvägarna. Här skulle det ha inneburit att vägarna gick i två svackor där bärigheten är sämre, säger Peter Arne.

Dimensionsavverkning

När skogen efter ytterligare gallringar når en ålder som i trakthyggesbruket normalt innebär slutavverkning, är målet att enbart avverka träd med en brösthöjdsdiameter på 40 centimeter eller mer. Det handlar om en dimensionsavverkning där resten av stammarna får växa in i nyss nämnda diameterklass.

Sebastian Arne, skördarförare på Finnerödja Skogstjänst
Sebastian Arne, skördarförare på Finnerödja Skogstjänst FOTO: MATS P. OSTELIUS

Eget tänkande

I den typen av bestånd avverkar Peter Arnes son, Sebastian, för dagen och Land Skogsbruk frågar honom om hur det är att jobba med dimensionsavverkning kontra traditionell slutavverkning.

– Det blir mycket mer eget tänkande i jobbet så det är rolig körning, men det blir ganska svårt när skogen är likåldrig, säger Sebastian Arne.