Större lager av massaved och timmer

Lagren av massaved och timmer har ökat jämfört med förra året.

Större lager i år.
Större lager i år.

Lagren av massaved var betydligt högre i september i år än samma månad i fjol. Skogsstyrelsen beräknar att lagren låg på 3,9 miljoner m3fub, 15 procent högre än i fjol.

Lagren av barrsågtimmer låg på 2,4 miljoner m3f ub, fem procent mer än vid samma tidpunkt i fjol.

Total ökning med 11 procent

De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 7 miljoner m3f ub, 11 procent mer än ifjol.

Jämfört med i somras har dock lagren minskat eller är oförändrade.

LÄS MER: Här är bolagen som styr Skogssverige