Storsatsning på hyggesfritt i Tiveden

Sveaskog inför hyggesfritt skogsbruk på 2 000 hektar runt Tivedens nationalpark. Nu har avverkningarna påbörjats – något som får lokala företagare att jubla.

Ståendes på en gammal tjärdal, utmärkt med kulturminnesstubbar, berättar Rune Andersson, Sveaskog, om luckhuggningen som ska gynna tallen. Målet är att föryngringen ska komma av sig självt.
Ståendes på en gammal tjärdal, utmärkt med kulturminnesstubbar, berättar Rune Andersson, Sveaskog, om luckhuggningen som ska gynna tallen. Målet är att föryngringen ska komma av sig självt. FOTO: MATS P OSTELIUS

Idén till en hyggesfri zon runt nationalparken kom 2014 från lokala naturturismföretagare. De begärde då samråd med Sveaskog inom ramen för bolagets FSC-certifiering och fick även Laxå kommun att engagera sig i frågan.

– Enligt FSC-standarden kan man begära samråd om ens egen verksamhet påverkas av skogsbruket, säger Rune Andersson, planeringsledare på Sveaskog i södra Bergslagen, och den som leder projektet. …

Lokala företagare

På en pressträff ute på en 20 hektar stor avverkning, som utgör startpunkt för den planerade hyggesfria zonen, berättar han om bolagets planer. Även lokala naturturismföretagare finns på plats, som till exempel paret Jessica och Klas Sannö, två av initiativtagarna till samrådet med Sveaskog.

Jessica och Klas Sannö.
Jessica och Klas Sannö. FOTO: MATS P OSTELIUS

– Upplevelsen för de som besöker det här området startar inte vid gränsen till Nationalparken utan redan nere vid riksväg 49. De vill inte åka igenom ett hyggeslandskap. Vår verksamhet står bokstavligen och faller med träden, säger Jessica Sannö.

Har kört igång

[bild]

Fem år efter första samrådet, har alltså startskottet gått och på 2 000 hektar ska Sveaskog nu slopa hyggena och satsa på hyggesfritt brukande.

– Vi bygger kompetens och provar oss fram, säger Rebecka Rödin, chef för Sveaskog i södra Bergslagen.

”Jämnar ut sig”

Enligt Rune Andersson innebär det hyggesfria skogsbruket inte att mindre virke tas ut, men uttaget görs över större ytor, vilket kortsiktigt bedöms bli dyrare.

– Skillnaderna bör dock kunna jämna ut sig över en omloppstid, vi vill fortfarande tjäna så mycket pengar som möjligt, säger Rune Andersson, som särskilt pekar på att området är talldominerat. …

– Hyggesfritt skogsbruk är enklare att bedriva i granskog, säger Rune Andersson.

Tallen utmanar

Så hur ska det då gå till i talldominerade Tiveden? Konkret handlar det om fyra skötselspår: dimensionshuggning, kontinuitetsgallring, luckhuggning och skärmställning. De två sistnämnda metoderna används för att ge ljus åt tallen som konkurreras ut av granen i slutna, skuggiga bestånd.

Rebecka Rödin
Rebecka Rödin FOTO: MATS P OSTELIUS

Intresset ökar

Sveaskog samarbetar med Finnerödja Skogstjänst, ett lokalt entreprenörsföretag specialiserat på hyggesfria avverkningar.

– Intresset ökar i snabb takt bland skogsägarna, säger ägaren Peter Arne, som på egen hand har förkovrat sig i ämnet och tagit fram ett eget arbetssätt.

– Det finns naturligtvis olika åsikter om ur det ska gå till. En del tycker inte att man ska hugga upp luckor, men det behövs för att få upp ny tall, säger Peter Arne.