Storstadskunder väljs ut till LRF Konsults pilotprojekt

Efter förvärvet av den digitala redovisningsbyrån Bokoredo kommer LRF Konsult att i ett pilotprojekt testa andra arbetsmetoder för ett urval av kunder i Stockholm och Göteborg.

Katarina Klingspor, VD för LRF Konsult, driver på mot effektivisering och sänkta kostnader. Ett led i detta blir att testa outsourcing av verifikationshantering och hantering.
Katarina Klingspor, VD för LRF Konsult, driver på mot effektivisering och sänkta kostnader. Ett led i detta blir att testa outsourcing av verifikationshantering och hantering. FOTO: MATS P OSTELIUS/LOUISE CARLSSON ÖRNING

Förvärvet av Bokoredo offentliggjordes i mitten av augusti och redan under hösten ska vissa av dess arbetsmetoder testas på några av LRF Konsults 75 000 befintliga kunder. Det handlar både om automatisering och om outsourcing.

– Bokoredo har tagit fram en slimmad process som passar en del av våra redovisningskunder. Den gör det lätt för kunden att följa sitt ärende, ungefär som när man har beställt ett paket, säger Katarina Klingspor, VD för LRF Konsult.

LÄS MER: LRF Konsult förstärker i storstäder

Eftersom Bokoredo har verksamhet i Stockholm och Göteborg är det ett urval av LRF Konsults kunder på dessa orter som kommer att ingå i pilotprojektet. Det ska pågå åtminstone till slutet av året innan det utvärderas.

– Vi tittar framför på storlek på företaget, typ av verksamhet och typ av transaktioner när vi gör vårt urval, förklarar Katarina Klingspor.

Personal i Indien

Bokoredo har sedan 2013 använt sig av personal i Indien för i första hand verifikationshantering och kontering. Det rör sig om ett kontor med egen personal och ett annat kontor på annan ort där man köper tjänster.

– Det ger kostnadsfördelar utan att ge avkall på kompetensen. En annan fördel är att den tack vare tidsskillnaden gör jobbet medan vi sover. Samtidigt ger det oss utrymme att investera i ny teknik och säkerställa att vi behåller vår personal med hög kompetens, säger Katarina Klingspor.

Konservativ bransch

Hon konstaterar att redovisningsbranschen av tradition är ganska konservativ men att rationaliseringen är oundviklig för dem som vill hänga med i utvecklingen.

– Alla kan inte göra alla moment och vi kommer även att centralisera en del arbetsuppgifter till vissa kontor i Sverige. Vi måste bli både snabbare och billigare för att leva upp till kundernas krav, menar Katarina Klingspor.

LÄS MER: Treårsplan väntar för LRF Konsult