Stort behov av växtagronomer

Det är brist på växtagronomer. Enligt Hushållningssällskapet saknas det personal i hela landet. – Det utbildas för få växtodlingsagronomer. Det påverkar lantbrukets konkurrenskraft på sikt, säger Jesper Broberg, förbundsdirektören för Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapet är en stor arbetsgivare inom de gröna näringarna. Totalt sysselsätter organisationen cirka 800–900 medarbetare, av dem är 300–400 rådgivare.

– Vi har vakanta tjänster runt om i landet som inte kan tillsättas för att vi inte hittar personal. Kompetensförsörjningen har varit ett problem de senaste fem åren. Det finns för få växtodlingsagronomer och personer som kan byggteknik för lantbruk, säger Jesper Broberg.

Fler borde utexamineras

Han önskar att fler utexamineras från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Han får medhåll av Bo Selerud, VD för Hushållningssällskapet i Mellansverige.

– Det är jätteroligt att det går så bra att vi behöver rekrytera. Men det är ett problem att det saknas personal att anställa, säger han.

Bo Selerud har därför rekryterat från Finland, Danmark, Holland och Serbien. Men då dyker nästa hinder upp.

Praktiska problem

– De måste ansöka om att få svenskt personnummer för att använda Jordbruksverkets databas. Det är ett jätteproblem, rådgivarna kan inte jobba utan att logga in hos Jordbruksverket, säger Bo Selerud.

Han har tre önskemål för hur situationen skulle kunna förbättras.

– Nummer ett är att utbilda fler ekonomagronomer och växtodlingsagronomer. Nummer två är en valideringsutbildning där en utländsk examen anpassas till svenska förhållanden. Nummer tre är att det blir smidigare att hantera Jordbruksverkets databas för personer utan svenskt personnummer.

Allmän trend

Att studenterna är färre gäller inte bara SLU. Enligt tidningen Universitetsläraren minskar antalet studenter vid de svenska lärosätena för sjätte året i rad.

Fredrik Pettersson är antagningshandläggare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han bekräftar att antalet studenter på SLU har minskat. Delvis beror det på minskade statsanslag under 2012–2015, delvis på mindre årskullar.

– Det är färre elever som går på gymnasiet nu, säger han.

Svårt att nå ut

SLU:s populäraste program är veterinär- och djursjukskötarutbildningarna där köerna är långa.

– De har legat i topp i många år. Jägmästarutbildningen har varit populär, men där har intresset sjunkit. I botten finns hortonom- och argonomprogrammet med inriktningarna mark och växt samt livsmedel. Det är inte många 17-åringar som vet vad en agronom gör. Jag kan önska att det vore lättare att nå ut och visa att de här utbildningarna finns, säger Fredrik Pettersson.