Stort intresse för skogsskötselrapport

Intresset är mycket stort för rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter. Fler än 70 svar har kommit in till Skogsstyrelsen.

Förslag för ökad skogsproduktion finns i rapporten, till exempel bättre plantmaterial.
Förslag för ökad skogsproduktion finns i rapporten, till exempel bättre plantmaterial. FOTO: ESSO LARSSON

I rapporten finns förslag om vad som behövs för att få en ökad lönsam skogsproduktion. Rapporten är resultatet av projektet Samverkansprocess skogsproduktion där en rad intressenter inom skogssektorn samlats för att ta fram förslag på åtgärder som kan förbättra skogsproduktionen.

LÄS MER: Rapport: Klövviltstammen är för stor

Samverkansprocess

Fram till mitten av februari tog Skogsstyrelsen emot synpunkter på rapporten och samverkansprocessen ska nu ta del av alla remissvar och färdigställa rapporten. Rapporten beräknas vara klar senare i vår.

LRF och skogsägarföreningar

Bland de som har lämnat sina synpunkter på rapporten märks en rad skogsföretag, intresseorganisationer, myndigheter och forskare. Naturligtvis hör LRF och landets skogsägarföreningar till dem som yttrat sig.

LÄS MER: Här finns remissvaren