Straffbelägg inte landsbygden

Det är orimligt att straffa kommuner som tvingas höja skatten med sänkta statsbidrag. Det leder till sämre lokal service eller ännu högre skatter på landsbygden, skriver Annie Lööf och Daniel Bäckström, båda Centerpartiet.

Sveriges landsbygd är fantastisk.Här finns företagsamheten, skogarna, mineralerna och åkrarna som gör Sverige rikt och erbjuder lösningar för grön omställning.
Sveriges landsbygd är fantastisk.Här finns företagsamheten, skogarna, mineralerna och åkrarna som gör Sverige rikt och erbjuder lösningar för grön omställning. FOTO: JAN SCHÜTZER/N/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Som landsbygdsbo finns det anledning att oroas över den politik som en moderatledd regering skulle driva. Kristdemokraterna vill straffa kommuner som tvingas höja skatten och därmed försämra servicen eller tvinga fram än högre skatter på landsbygden.

Sveriges landsbygder är fantastiska. Här finns företagsamheten, skogarna, mineralerna och åkrarna som gör Sverige rikt och som erbjuder lösningarna för den gröna miljö- och klimatomställningen. Här finns också platser och miljöer att känna stolthet över; nya upplevelser och chans för återhämtning.

Samtidigt kan mycket bli bättre på våra landsbygder den kommande mandatperioden och mycket är beroende av rätt politiska prioriteringar på nationell, regional och lokal nivå.

Utmaningarna handlar exempelvis om att alltför många lagar och regler inte är anpassade efter den verklighet som människor och företag på landsbygden lever under. Avstånden och bristen på kollektivtrafik ökar behovet av bil. Dessutom finns det delar av lands- och glesbygden som har stora utmaningar med befolkningsutvecklingen, vilket innebär att skatteintäkterna blir för låga för att leverera den välfärd och service som medborgarna har rätt till.

Centerpartiet går till val på en offensiv landsbygdsagenda. Vi vill:

- öka friheten genom förändrat strandskydd och möjlighet till gårdsförsäljning av alkohol

- förbättra polisnärvaron i hela landet,

- skjuta till nationella medel för en bättre primärvård

- förbättra kommunikationerna genom ökade satsningar på enskilda vägar, bredbandsutbyggnad och en ny mastmiljard för bättre mobiltäckning.

De ekonomiska förutsättningarna för landsbygdens invånare och kommuner behöver förbättras genom sänkta skatter för små företag; nya avdragsmöjligheter för väg- och bredbandsavgifter; ett mer förmånligt och träffsäkert reseavdrag samt genom att vinsterna från lokal kraftproduktion – som vind och vatten – i större utsträckning stannar kvar i bygden.

Åren i alliansregeringen och samarbetet inom ramen för Januariavtalet har lärt oss att endast Centerpartiet prioriterar landsbygden när det kommer till kritan. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna pratar gärna men när de i höstas enades om sin gemensamma budgetreservation och hade chansen att påverka på riktigt, då fanns det inte utrymme för en enda budgetsatsning för landsbygden. Jämfört med Centerpartiets budgetmotion valde de att lägga 13 miljarder mindre på landsbygden kommande år.

Därtill har Kristdemokraterna nu föreslagit något de kallar en slöseribroms för landets kommuner. Förslaget innebär att alla kommuner som höjer skatten ska få minskade statsbidrag och de största minskningarna ska göras i de kommuner som har högre skatt än genomsnittet.

Förslaget är inget annat än en straffavgift mot landsbygden. I dessa kommuner handlar de svåra politiska avvägningarna om huruvida kommunen ska ha råd att ha kvar skolor, eller kunna upprätthålla personaltätheten inom hemtjänsten. Att påstå att dessa kommuner slösar med sina skattemedel framstår närmast som ett hån.

Kristdemokraternas förslag hade kostat landets kommuner en halv miljard kronor den här mandatperioden. Landsbygdskommuner som Arvika, Vetlanda och Mörbylånga skulle ha blivit av med mer än 10 miljoner kronor vardera och kommuner där KD själva är med och styr som Högsby och Älmhult skulle bli av med betydande belopp. Däremot skulle ingen större stad eller storstadsområde ha fått känna på kristdemokraternas ”slöseribroms”.

Det är orimligt att straffa kommuner som tvingas höja skatten med sänkta statsbidrag. Det leder till sämre lokal service eller ännu högre skatter på landsbygden. Istället handlar det om att ha en fungerande utjämning mellan landets kommuner och om att skapa förutsättningar för Sveriges landsbygder att stå starkt på egna ben genom att till exempel återföra skatteintäkter till bygder där intäkterna en gång skapats. Det är så som vi frigör landsbygdens växtkraft. Det föreslår Centerpartiet. För vi vet att hela Sverige behövs.

Annie Lööf, partiledare (C)

Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson (C)