Stycka av en tomt - tiodubbla värdet på marken

Genom att stycka av tomter från skogsfastigheten kan värdet på marken tiofaldigas. Samtidigt ger kommunernas LIS-områden nya möjligheter för strandnära lägen.

Ett sätt att tjäna pengar på sin skogsmark är att helt enkelt sälja den. Men inte alltihop.

Kanske finns mindre delar som är mindre bra ur skogsbrukssynpunkt, men desto mer attraktiva avstyckade som tomtmark.

Några som jobbar med detta i stor skala är Sveaskog. Ofta behöver de inte ens leta efter kunderna:

– Vi får hundratals förfrågningar per år, fler än vi har kapacitet att hantera, berättar Per Eriksson, Affärsansvarig Fastighetsutveckling på Sveaskog.

– Oftast ber vi intressenterna att själva skaffa muntligt förhandsbesked om bygglov från kommunen. Om de får det kollar vi internt att det går bra att stycka av marken, att det inte blir några störningar vad gäller skogsbilvägar, områden för naturvård etcetera.

Enligt Per Eriksson är det oftast ganska lätt att få bygglov på vanlig skogsmark, speciellt om det gäller i anslutning till en gård eller annan befintlig bebyggelse. Priset för en tomt på 1 000 - 2 000 kvadratmeter på skogsmark ligger runt 300 000 - 500 000 kronor, men kan variera kraftigt. Jämfört med medelpriset på skogsmark i Sverige på 53 097 kronor per hektar (från 2010 enligt Skogsstatistisk årsbok) innebär det att marken kan vara värd upp till 10 gånger så mycket som tomt.

I strandnära lägen, som är mer efterfrågade, är det svårare att få bygglov och strandskyddsdispens. Men sen 2009 har kommunerna möjlighet att peka ut så kallade LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära områden. Där ska det vara lättare att få bygga, och syftet är bland annat att kunna erbjuda attraktiva tomter för att attrahera boende.

Sveaskog har valt att göra en speciell satsning på LIS-områden, och bearbetat kommunerna att välja deras mark. Orsaken är enkel - det är bättre pris på sjölägena. Men det kan ju innebära en möjlighet även för privata skogsägare.

undefined