SVA: "Nya bluetoungefall ingen överraskning"

De nya fallen av virussjukdomen bluetounge, blåtunga, som nyligen rapporterats från Schweiz, var ingen överraskning för Sveriges veterinärmedicinska anstalt. Där följer man utvecklingen noga sedan 2006.

Rapporterade fall av blåtunga hos nötkreatur och får i Frankrike mellan september 2015 och juli 2016. Källa: FAO-EMPRES.
Rapporterade fall av blåtunga hos nötkreatur och får i Frankrike mellan september 2015 och juli 2016. Källa: FAO-EMPRES. FOTO: FAO-EMPRES

Land Lantbruk berättade nyligen om att två fall av virussjukdomen blåtunga konstaterats i Schweiz. För Statens veterinärmedicinska anstalt var utbrottet närmast väntat. Sedan mitten av september 2015, då det första utbrottet rapporterades från Frankrike, har hundratals ytterligare fall konstaterats.

Centrala delarna

Många fall har drabbat de centrala delarna av Frankrike, men även i besättningar nära schweiziska gränsen i öster och spanska gränsen i söder har djur testats positivt för blåtunga.

– Bluetongue cirkulerar i Frankrike sedan 2015 med omfattande spridning och totalt nästan 3 000 rapporterade fall. Flera fall har rapporterats från nära gränsen till Schweiz redan under vintern 2015-2016, så de nya fallen i Schweiz kom långt ifrån som en överraskning, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

Samma virustyp

Viruset är av samma sort, bluetongue serotyp 8, som fanns i Nordeuropa mellan 2006 och 2010.

– Det orsakade mycket problem här då, och mycket tyder på att det cirkulerat obemärkt i den franska nötkreaturspopulationen sedan dess, tills det återigen började spridas i större omfattning under 2015.

Begränsad sjukdom

Han vill dock påpeka att viruset beter sig något annorlunda nu.

– Denna gång har viruset bara gett upphov till väldigt begränsad sjukdom, och fallen i Schweiz har liksom majoriteten av fall i Frankrike, upptäckts i aktiv övervakning hos till synes friska djur, säger han.

Tusentals djur testade

2016 hade nästan 80 000 djur testats i en utökad sjukdomsövervakning där flera fall av blåtunga hittades. I de områden som drabbades genomfördes vaccinationer av djur och djurförflyttningsrestriktioner infördes för att minska spridningsrisken.

SVA följer läget noggrant men eftersom sjukdomen sprids med hjälp av svidknotten som kräver varmt och fuktigt klimat är spridningen norrut långsam.

– Enligt en riskbedömning som SVA publicerade sommaren 2016 var risken för att svenska djur ska drabbas låg. Den risken är fortsatt oförändrad, säger Karl Ståhl.

Läs mer: Två djur smittade av blåtunga

Blåtunga hittad i Frankrike