Svagt resultat för Norrskog

Norrskogkoncernen redovisar ett resultat före skatt på 1 miljon kronor för 2018. Ett resultat som är långt ifrån koncernens lönsamhetsmål.

Olov Söderström vd Norrskog.
Olov Söderström vd Norrskog. FOTO: EMMELIE HEDENSTRÖM

Norrskog menar att resultatet för 2018 hämmades av att avverkningarna blev tidsödande och dyra under den extrema snövintern i början av året, att avverkningarna bromsades av torka och brandrisk under sommaren och att det har varit brist på maskinförare.

– Det här resultatet når inte upp till vårt lönsamhetsmål, och det är inte acceptabelt under ett år med så höga priser på sågade trävaror både i Sverige och på våra exportmarknader, konstaterar Norrskogs VD, Olov Söderström i ett pressmeddelande.

Försiktigt positiva

Även om resultatet alltså inte når målen menar Norrskog att de trots allt rör sig i rätt riktning.

– Det kanske viktigaste är att vi även under året haft en tydlig, positiv påverkan på marknadens virkespriser, framförallt genom våra höga timmerpriser. Även om vi går från dåliga nivåer, kan vi konstatera att vi förbättrar resultatet för tredje året i rad. Våra industrier är lönsamma och fungerar väldigt bra efter de förändringar som gjorts de senaste åren, säger Olov Söderström.

FAKTA: Norrskogs årsbokslut 2018 (2017 års siffror inom parentes)

• Omsättningen för koncernen 1,6 miljarder kronor (1,5 miljarder)

• Rörelseresultat koncernen -0,7 miljoner kronor (-10 miljoner).

• Kassaflöde -9 miljoner kronor (13 miljoner)

LÄS MER: Norrskog om specialanpassade skotaren: ”Har gått riktigt bra”