Svamp som bekämpningsmedel i ny studie

I sökandet efter nya alternativ till kemiska bekämpningsmedel lyfter en ny studie fram en svampparasit som god kandidat.

Veteplantor som växt under sju veckor med (till vänster) och utan (till höger) den tillväxtfrämjande bakterien.
Veteplantor som växt under sju veckor med (till vänster) och utan (till höger) den tillväxtfrämjande bakterien. FOTO: MUDASSIR IQBAL

Att bekämpa nematoder inom lantbruket är viktigt men under en tid har alternativ söks till kemiska bekämpningsmedel. För att minska skador från kemiska bekämpningsmedel, vilka även riskerar att göra nematoden motståndskraftig.

Naturliga metoder

Dessutom förbjuds kemiska bekämpningsmedel i många länder och de går inte heller att förena med ekologiskt jordbruk. Sökarljuset riktas därför ofta mot biologisk bekämpning, där man använder nematodens naturliga fiender.

Ger friskare gröda

Nu har en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visat att svampparasiten Clonostachys rosea dödar skadegörande nematoder i jorden, skonar andra, och resulterar i mätbart friskare grödor.

Det har funnits teorier om att svampen även skulle göra grödan mer motståndskraftig mot nematodangrepp, och nu har detta undersökts av forskare från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på SLU.

"Mäta effekten"

– Vi analyserade nematodsamhället i naturlig jordbruksjord från ett fält i Uppsala. Vi har behandlat jorden med Clonostachys rosea och därpå planterat morot respektive vete i växthus. Genom att sedan analysera nematodsamhället i såväl dessa som i behandlade jordar utan gröda, har vi försökt mäta behandlingens effekt på antagonisterna, säger Mudassir Iqbal, en av forskarna.

Växte bättre

I studien påverkas nästan alla växtparasiterande nematoder i jorden. Bland sju upptäckta nematodsläkten sjönk individantalet med mellan 40 och 73 procent för alla utom ett, i både morots- och vetejord. I jord utan gröda sjönk förekomsten av individer i fyra av sju släkten. Både morot och vete växte också bättre i jord som behandlats med svampen.

"Positiv effekt"

– Vår studie visar att Clonostachys rosea är en effektiv antagonist mot växtparasiterande nematoder i jord, men också att den samtidigt inte angriper andra nematoder. Denna antagonism tycks i vår studie baserad på utsöndringen av substanser som nematoderna inte tål. Behandlingen får också en mätbart positiv effekt på tillväxten hos både morot och vete, vilket möjliggör för att använda svampen som ett effektivt växtskyddsmedel mot nematoder i jordbruket, säger Mudassir Iqbal.

Fakta: Nematoder i lantbruket

Nematoder finns överallt där liv kan finnas och har utvecklat snart sagt alla tänkbara överlevnadsstrategier; de kan parasitera på djur, växter, bakterier och svampar.

Troligen finns över en miljon arter, varav drygt 4 000 har beskrivits som växtparasiter och de innebär stora problem för jordbruket.

Uppskattningsvis 15 procent av hela världens sammanlagda jord- och skogsbruksproduktion går årligen förlorad till följd av nematodangrepp, till ett beräknat värde av 118 miljarder dollar.

Läs hela studien här!

Läs mer: Jordbruksverket föreslår ersättning för bekämpning

Alla måste anmäla skadegörare

Ny skadegörare hittas i Blekinge