Svåra angrepp av granbarkborrar efter sommarens extremväder

Den varma sommaren har lett till svåra angrepp av granbarkborrar. Drabbad skog måste avverkas och för skogsägare kan virkesvärdet halveras.

Träd angripet av granbarkborrar. Under barken syns hur insekten borrat sig fram.
Träd angripet av granbarkborrar. Under barken syns hur insekten borrat sig fram. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Mitt inne i det gamla beståndet som växer på bra jord med bonitet på 9-10 m3sk/ha finns granbarkborrarna i Bengt Arvidssons skog söder om Växjö.

– Det här är en Gudrundrabbad fastighet och det här är den enda gamla skogen som står kvar så jag hade inte tänkt avverka, säger han.

Nu tvingas han tänka om.

– Det är en avvägning mellan sök och plock och att ta ner alltihop, men eftersom den här skogen är mogen att avverka så tar vi ett helt hektar, säger Bengt Arvidsson.

– Det är en avvägning mellan sök och plock och att ta ner alltihop, men eftersom den här skogen är mogen att avverka så tar vi ett helt hektar, säger skogsägaren Bengt Arvidsson.
– Det är en avvägning mellan sök och plock och att ta ner alltihop, men eftersom den här skogen är mogen att avverka så tar vi ett helt hektar, säger skogsägaren Bengt Arvidsson. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Det är inte så lätt att upptäcka de angripna träden. Än så länge har granar som angripits under den andra svärmningen fortfarande en grön krona. Men om man går nära stammarna syns gnagmjöl på stammen som kommit ut där insekterna borrat.

En vanlig sommar är det vindfällen som drabbas av granbarkborrar, eller träd som är extra känsliga på grund av någon skada på stammen. I år är läget annorlunda på grund av den ovanligt varma sommaren.

– Angripna träd kan finnas precis var som helst, det är inte bara kanter och kullar utan också långt nere i en bördig backe, säger Gunnar Isacsson som är ekolog på Skogsstyrelsen.

Granarnas förmåga att stå emot insekterna beror på tillgången på vatten. Vissa granar har lärt sig hushålla med vatten och de klarar sig bättre i år.

– Vi hör om angrepp från hela Götaland men det kan mycket väl vara problem långt upp i norr, säger Gunnar Isacsson.

FAKTA: Flera insekter gynnas

Det är inte bara granbarkborrar som haft en gynnsam sommar. Den varma sommaren har resulterat i att fler insekter som normalt förökar sig med bara en generation per år, i stället hunnit med två. Konsekvenserna för skogs- och jordbruket kan bli förödande, varnar forskare vid Lunds universitet.

Källa: TT

Drönare har blivit ett viktigt arbetsredskap.

– Vi har stor nytta av våra drönare för att upptäcka skador, säger Håkan Benschjöld som är chef för region syd inom Södra skog.

När angrepp har upptäckts, måste de skadade träden tas ner. Är skogen mogen att slutavverka och angreppet är omfattande eller spritt, bör man överväga att ta ner hela beståndet. Om den angripna skogen är yngre, får man använda sök och plock-metoden.

Även om trädet är övermannat av granbarkborrar kan en del av virkesvärdet räddas. Det blir visserligen en blånad i trädet på splintveden, men den inre delen av veden brukar hålla sig fin i ett par månader. Det räcker därför att göra avverkningen under vintern.

Ulf Sivberg, inköpare Vida Skog, och Bengt Arvidsson, skogsägare, vid ett av flera träd som angripits av granbarkborrar.
Ulf Sivberg, inköpare Vida Skog, och Bengt Arvidsson, skogsägare, vid ett av flera träd som angripits av granbarkborrar. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Flera företag har redan upprättat särskilda prislistor för barkborretimmer och det som inte kan sågas kan oftast användas till massatillverkning. Resterande blir brännved.

Men det blir trots allt en stor ekonomisk förlust för skogsägaren.

– På ett angripet träd halveras virkesvärdet, säger Bengt Arvidsson.

Granbarkborrarna har svärmat två gånger i sommar och om det blir en varm sensommar kan även avkommorna till den senaste generationen hinna bli fullvuxna. Till våren finns som utgångsläge en stor population insekter och det blir därför extra viktigt att rensa vindfällen i vinter.

-–Blir det varmt nästa sommar också blir det katastrof, vi får hoppas på en kall och regnig sommar, säger Ulf Sivberg som är inköpare på Vida Skog.

FAKTA: Råden från Skogsstyrelsen

– Gå ut och titta i skogen. I år kan angreppen av granbarkborrar finnas i princip var som helst. Om du måste prioritera så välj hyggeskanter, vid vindfällen och där du haft barkborrar tidigare.

– Det är inte säkert att angreppen syns på avstånd. Gå nära träden och leta efter små hål i barken och gnagmjöl efter insekterna.