Svårt att locka unga till skogsbranschen

Trots flera kampanjer för att locka unga till skogsbranschen väljer allt färre unga människor en framtida yrkesbana i skogen.

Skogsbranschen har svårt att locka unga till skogliga yrken.
Skogsbranschen har svårt att locka unga till skogliga yrken. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Den svenska skogen sysselsätter direkt och indirekt ungefär 120 000 personer. Det handlar om allt från exempelvis skogsentreprenörer, skogsmaskinförare och jägmästare till jurister, ekonomer och it-tekniker. Men samtidigt som företagen i branschen investerar dalar ungas intresse för att arbeta med skogliga yrken.

– Lite märkligt egentligen, säger Fredrik Bergström som arbetar med HR-frågor inom Sveaskog. Här finns spännande yrken på hög teknisk nivå som erbjuder både frihet och variation. Man arbetar ofta utomhus inom en näring med koppling till miljö och hållbarhet, allt faktorer som borde locka många fler, både killar och tjejer.

Färre antal sökande

För branschen som helhet ser framtiden osäker ut. Förutom ett minskat antal sökande till utbildningar på alla nivåer, förväntas under de närmaste fem till tio åren stora pensionsavgångar.

– Vi märker absolut av en betydande nedgång i antalet sökande, säger Fredrik Bergström i ett pressmeddelande.

Därför har skogsnäringen gemensamt och enskilda skogsföretag tagit fram en mängd olika kampanjer och åtgärder för att öka intresset för skogen som arbetsplats.

Långsiktigt arbete

Ett exempel är ”Skogen i Skolan” som sedan 1973 arbetar med att i ett samarbete mellan skola och skogsnäring och med skogen som klassrum öka kunskapen, intresset och förståelsen för skog och skogsbruk, inte minst bland flickor. Ett annat exempel är ”Mera Skog” i Västerbotten, där företag och organisationer med skogen som gemensam nämnare anordnar aktiviteter för elever i årskurs åtta inför deras val till gymnasiet. "Växtkraft!” är ett annat projekt som ska få fler att öppna ögonen för skogen som arbetsplats.

– Men det är inget arbete som visar resultat över en natt. Helt lätt är det inte, konstaterar Fredrik Bergström.

LÄS MER: ”Vi behöver alla åldrar i skogen”