Svårt få små producenter att svara på upphandling

De små livsmedelsproducenterna svarar inte på kommunernas förfrågningar om närproducerad mat till sina verksamheter.

Det finns en politisk vilja i kommuner och landsting att servera mer lokalproducerat mat. Problemet är att småproducenterna inte verkar särskilt intresserade av att leverera.

Karin Lidén arbetar just nu med en livsmedelsupphandling värd 30–40 miljoner kronor i Västernorrland. Enligt henne har man fört en dialog med lokala producenter, LRF och Hushållningssällskapet åtskilliga gånger de senaste två åren, utan att få napp.

Nu börjar Karin Lidén och hennes kolleger tröttna.

– Visst förstår jag att det kan vara svårt med administration men jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så trögt. Det här är ett problem som finns i hela landet.

Monica Sihlén på Miljöstyrningsrådet arbetar med att hjälpa det offentliga att ställa miljö- och djurskyddskrav i upphandlingen bekräftar den bilden.

– Vi ser att kommunerna gör mycket för att underlätta för små leverantörer men att det har visat sig svårt att få dem att svara.

På LRF är man medveten om problemet.

– Det gäller att arbeta på dialogen mellan politiker, verksamheterna och producenterna. Men den hårdaste nöten att knäcka är logistiken och distributionen, säger Axel Hansson, marknadsutvecklare för den offentliga upphandlingen på LRF.

 

undefined