Sveaskog bör hitta sin roll och försvara den

Om inte Sveaskog hittar och försvarar sin roll finns det risk för att bolaget säljs ut och berikar privata investerare, skriver Pär Fornling.

Om Sveaskog, likt en vindflöjel, låter sig styras av opinionsstormar är det början till slutet, skriver Pär Fornling.
Om Sveaskog, likt en vindflöjel, låter sig styras av opinionsstormar är det början till slutet, skriver Pär Fornling.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det är inga roliga dagar för Sveaskog. VD:n har fått sparken och i skogsutredningen föreslås att enorma arealer läggs i reservat och att mark delas ut i kompensation till andra markägare som drabbas av reservat. Företaget är i en korseld av kritik från miljörörelsen för att de bedriver kalhyggesbruk. Samerna klagar över förstörda renbeten och Dagens Nyheter har i en rad artiklar kritiskt granskat bolaget. Moderaterna vill sälja en femtedel av skogen. Och relativt nya ägardirektiv kräver höga vinster från skogsbruket.

Ingetdera är helt fel, men problemet är ett annat. Om Sveaskog, likt en vindflöjel, låter sig styras av opinionsstormar är det början till slutet. Tvärtom bör bolaget gå före och visa vägen.

Det finns många goda skäl att ha statligt ägda skogar. Att vara ett smörjmedel genom markbyten och reservat är förstås en anledning, men att disponera tio procent av landets areal är mer ansvarsfyllt än så.

Aktörerna i Skogssverige är alldeles för likartade. Precis som skogsägarföreningarna bör skärpa sin profil måste också Sveaskog hitta sin roll. Det är inte ett skogsbolag som alla andra.

Det är rimligt att företaget aktivt medverkar till att utveckla landsbygden. Att man går före och driver på teknikutvecklingen i skogsbruket och att man visar vägen för hur aktivt brukande av skogen också kan förstärka naturvärden och en trevlig skog för rekreation.

Här finns mer att göra både om forskning kring sociala värden (att forma en trivsam skog) och effektivare naturvård som alternativ till reservat (vilka är ett passivt medel för att nå resultat). Kort och gott att få ut mesta möjliga av den brukade skogen i form av virke, miljö och klimatnytta. Och forskningen måste omsättas i praktisk tillämpning. Allt det här är värdiga uppgifter för en statlig skogsägare.

En hel del av detta görs redan och bolaget har mycket kompetens. Problemet är att man hukar i snålblåsten. Den i övrigt kompetenta styrelsen borde rimligen också kunna de skogliga frågorna, driva på och vara synlig i debatten. Och inte minst gäller det att hitta en ny VD som kan ta på sig ledartröjan och visa vägen.

Dagens Sveaskog bildades kring sekelskiftet efter att huvuddelen av statens skogar var på vippen att säljas ut och berika privata investerare. Tillgångarna räddades, tack och lov, i sista stund. Om inte Sveaskog hittar och försvarar sin roll finns det risk för att historien upprepar sig.

LÄS MER: Lyft fram skogens roll i välfärden

LÄS MER: SD vill inte sälja ut Sveaskog