Sveaskog förbättrar resultatet

Sveaskog fortsätter att gå bra. Både omsättningen och rörelseresultatet ökar jämfört med samma period förra året.

Hannele Arvonen, VD för Sveaskog.
Hannele Arvonen, VD för Sveaskog. FOTO: SVEASKOG

Sveaskog har presenterat sin delårsrapport för perioden januari till september 2019. Den visar att det operativa rörelseresultat för perioden uppgick till 1 133 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 1 031 miljoner för samma period 2018. En ökning med tio procent.

Det operativa rörelseresultatet ökade även om man ser till det tredje kvartalet enskilt och uppgick till 301 miljoner kronor, jämfört med 256 miljoner för tredje kvartalet 2018.

Nettoomsättningen ökar

Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, hamnade på 5 396 miljoner kronor för perioden januari-september 2019.

För samma period 2018 blev nettoomsättningen 5 076 miljoner. En ökning med sex procent. Sveaskog rapporterar att priserna i genomsnitt ökade med nio procent medan de totala leveransvolymerna minskade med fyra procent, samt att omsättningen från försäljning av skogsplantor har ökat.

Högre priser

Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen skriver i en kommentar att ”Resultatförbättringen under året förklaras främst av högre priser på våra produkter i förhållandet till motsvarande period föregående år vilket har förbättrat marginalerna för såväl leveranser från egen skog som för extern anskaffad skogsråvara.

Leveransvolymerna är dock lägre både totalt sett och från egen skog. Kostnaderna för skogs- och naturvård har ökat främst till följd av planerade åtgärder. Vi har också något högre kostnader inom avverkning, en effekt av ökad konkurrens om avverkningsresurser i kombination med avverkning av storm- och insektskadad skog.”

LÄS MER: Skogsägare går miste om miljoner i brandstöd