Sveaskog och Gysinge i storaffär

Sveaskog har fått uppdraget att hantera skogsvård, avverkning och virke åt Gysinge Skog. Virkesförsäljningen beräknas motsvara minst 200 MSEK fördelat över fem år.

Sveaskog ska hantera skogsvård, avverkning och virke åt Gysinge Skog.
Sveaskog ska hantera skogsvård, avverkning och virke åt Gysinge Skog. FOTO: PATRICK DEGERMAN/SVEASKOG

Sveaskogs uppdrag innebär att de ska utföra tjänster åt Gysinge Skog genom hela värdekedjan. Det handlar om avverkning, återbeskogning, skogsvård, ungskogsskötsel, vägåtgärder samt försäljning av timmer, massaved och biobränsle. Virkesomsättningen beräknas motsvara minst 200 miljoner kronor.

– Detta är en unik affär i och med omfattningen och storleken på uppdraget. Avtalet innebär ett nära samarbete som initialt löper över fem år med avsikt att utveckla samarbetet över tid, säger Roger Johansson, marknadschef på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Hälften av Gysinges innehav

Gysinge Skog bildades 2019 vid delningen av Bergvik Skog och förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark, huvudsakligen i Mellansverige. Avtalet med Sveaskog omfattar inledningsvis cirka hälften av Gysinge Skogs markinnehav.

Enligt Sveaskog ligger skogsmarken geografiskt lämpligt i förhållande till deras innehav och befintliga kundstruktur, och passar därmed in i bolagets virkesflöde och hållbara transporter.

– Under en tid har vi, med gemensamma målsättningar, byggt en grund som skapar förutsättningar för en långsiktig och god relation. Vi ser fram emot ett samarbete som kommer att vara utvecklande för båda parter, säger Vegard Haanaes, vd för Gysinge Skog.

LÄS MER: VD för nytt bolag har passion för välskott skog (LRF Premium)