Sveaskog säljer skogsfastighet i Norrtälje

Sveaskog säljer en fastighet om 205 hektar i Norrtälje. Både jakt- och fiskerätt medföljer vid försäljningen. Prislappen är satt till 23 miljoner kronor.

FOTO: SVEASKOG

Som ett led i Sveaskogs uppdrag om att stärka det enskilda skogsbruket säljer Sveaskog en skogsegendom i Norrtälje, knappt 7 mil nordöst om Stockholm. Egendomen, som gränsar mot en väg, omfattar 205 hektar med gran och tall som dominerande trädslag. På fastigheten Sika 423 finns även en sjö.

Jakt och fiske

På skogsmarken står ett virkesförråd på drygt 36 000 m3sk.

– Den produktiva skogsmarken är 190 hektar med cirka 36 053 skogskubikmeter i virkesförråd enligt skogsbruksplanen och en årlig tillväxt om cirka 1 495 skogskubikmeter. Egendomen omfattar fina områden för jakt och fiske och både jakt- samt fiskerätt medföljer försäljningen, säger Sören Åhlund, fastighetsansvarig på Sveaskog.

FOTO: SVEASKOG

Alfrida påverkade

Efter skogsbruksplanens upprättande har cirka 500 m³sk vindfällen avverkats på grund av stormen Alfrida. En stor andel av virkesförrådet ligger i åldersklasser som enligt Sveaskog håller hög årlig virkesproduktion.

Fortsätter sälja mark

Sveaskogs försäljning av skogsmark inom markförsäljningsprogrammet kommer att fortsätta tills dess att tio procent av den areal Sveaskog hade då bolaget bildades, 2002, är såld.

Sveaskog vill ha 23 miljoner kronor för egendomen och den som är intresserad ska komma in med ett anbud senast 4 november.