Sveaskog svarar på kritiken: ”Vi har inget att dölja”

Sveaskog ska bli bättre på transparens och har ingenting att dölja. Det säger Fredrik Klang, ny skogsbrukschef på Sveaskog.

Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.
Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog. FOTO: SVEASKOG

Som representant för den statliga skogsjätten finns en vana vid att få kritik för det man gör. Det hindrar inte Fredrik Klang, som jobbat 18 år åt Sveaskog, från att säga att han är stolt över det skogsbruk som bolaget bedriver.

– Väldigt många har synpunkter på det vi gör och det är okej. Vi vill ge svar och vara öppna med alla delar av vår verksamhet, vi har ingenting att dölja och jag är extra stolt över satsningen på ekoparker, säger han.

I flera år har naturvårdare krävt att ni ska visa upp den naturvärdesinventeringar som ni gör inför en avverkning, men ni vägrar, hävdar de. Varför visar ni inte upp dem?

– Vi har inga naturvärdesinventeringar i form av ett dokument att visa upp. Alla naturvärdesbedömningar görs i samband med att vi planerar en avverkning. Planeraren söker inte enskilda arter utan letar efter strukturer i skogen som visar att ett område är viktig att spara. Allt detta sammanställer vi och det finns med i materialet inför en avverkningsanmälan där planerade hänsyn redovisas. Det är en modell som vi anser fungerar bra och som vi årligen kalibrerar med Skogsstyrelsen.

Fredrik Klang säger att avverkningsanmälningarna är offentliga handlingar som alla kan granska.

– Men vi har förstått att informationen i anmälningarna inte räcker och därför jobbar vi med att utveckla den information vi lämnar där. De som är intresserade ska få mer detaljer om hur vi bedömt ett område. Redan nu kan intresserade komma in till oss och be att få se våra planeringar i detalj.

Kritikerna hävdar att det inte är lätt för en avverkningsplanerare att klara naturvärdesbedömningen och att skyddsvärda delar, även nyckelbiotoper, blir huggna då de pressas av att volymer ska fram. Hur ser du på den kritiken?

– Kraven är klara, naturvärden ska sparas. Våra planerare har en bra utbildning och är de det minsta osäkra kollar de med en kollega. Finns tveksamheten kvar efter det får en av våra naturvårdsspecialister åka ut och göra bedömningen. Jag är trygg med den här modellen, på det stora fungerar det bra men den kan självklart utvecklas.

Från flera håll sägs det att ni fått högre avkastningskrav från staten och att det gör att ni måste avverka hårdare, stämmer det?

– Avverkningsnivåerna ligger över tid på en stabil nivå så någon ökning handlar det inte om och de påverkas inte av avkastningskraven.

Både i Norrbotten och Dalarna hävdas det att ni avverkar skyddsvärda äldre skogar, ett exempel är Ore Skogsrike nära Rättvik, hur kommenterar du det?

– Rent generellt sparar vi självklart skyddsvärda skogar. Jag är medveten om kritiken i Ore och vi håller faktiskt på att titta igenom våra avverkningsplaner där ytterligare en gång, vi får se vad det leder till. Hittills har inte Skogsstyrelsen haft några synpunkter på de avverkningar vi gjort.

Du är stolt över ekoparksatsningen, men senaste åren kritiseras ni för att ni ökat avverkningen och särskilt avverkar äldre skog i dem?

– Vi gör precis det vi sa att vi skulle göra i ekoparkerna, vi följer planerna som alla innebär 50 till 100 procent naturvårdshänsyn. Det stämmer att vi från början främst gjorde naturvårdssatsningar, men vi har hela tiden sagt att vi ska bedriva vanligt skogsbruk i de delar som vi klassat som produktionsskogar. Det kan därför se ut som att vi ökar avverkningarna men det vi gör sker enligt ursprungsplanen.

Sveaskog sägs ha beslutat om dubblad avverkning i ekoparkerna, stämmer inte det?

– Nej, det är ett rykte som verkar ha uppstått när vi ett år anmälde två årsavverkningar samtidigt i en av parkerna. Det har tolkats som en dubblering, men så är det inte. Vi har ju avstämningar med Skogsstyrelsen som bevakar att vi följer ekoparksavtalet.

Som statligt skogsbolag finns krav på att ni ska vara bäst i klassen och bedriva ett uthålligt skogsbruk, klarar ni det?

– Som jag ser det så gör vi det. Naturhänsynen och skyddade skogar är 20 procent för bolaget och där ingår det mesta av den gamla skogen, över 140 år. Vi lämnar tio träd per hektar överallt och det och övrig vardagshänsyn kommer att få stor betydelse i de uppväxande skogarna, säger Fredrik Klang.

Läs också: ”Sveaskog avverkar sparade naturskogar”