Svensk biogas har inte tid att vänta

Det är dags för regeringen att visa att den menar allvar och säkerställa att biogasen återigen blir skattefri, skriver Samuel Bäckelin.

Biogasens roll inom det svenska lantbruket har potential att bli mycket framgångsrik eftersom det är ett viktigt steg för att uppnå cirkularitet.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

På tågfärd genom västra Tyskland är det inte ovanligt att se enorma skorstenar från kolkraftverken torna upp sig över landskapet. Här är det heller inte ovanligt att skymta något av de drygt 11 000 biogasanläggningarna som finns i landet. I Sverige är en sådan syn sällsynt eftersom knappt 300 svenska anläggningar producerar biogas.

Och expansionen av den svenska biogasproduktionen är för stunden hotad. I mars upphävde nämligen EU-tribunalen förlängningen av den tioåriga skattebefrielsen på biogas som EU-kommissionen godkände för endast tre år sedan. Detta efter överklaganden från ett tyskt bioenergiföretag. Om de svenska målen för förnybar energi ska uppfyllas behöver regeringen på nytt införa skattebefrielse för biogas.

Biogasens roll inom det svenska lantbruket har potential att bli mycket framgångsrik eftersom det är ett viktigt steg för att uppnå cirkularitet. Genom rötningsprocessen minskas metanutsläppen från konventionell gödselhantering. Biogasen som produceras kan användas för att ersätta fossil energi och rötresterna kan spridas på åkrarna för att återföra näringen till kretsloppet. Hur ska denna hållbara energilösning på gårdsnivå kunna upprätthållas och utvecklas om biogasen beskattas på samma villkor som fossil energi?

Den upphävda skattebefrielsen resulterar inte bara i potentiellt höjda priser på drivmedel och avfallshantering, utan även i att luften fullkomligt blåses ur en framtidsbransch som skulle föra oss ett steg närmare de svenska hållbarhetsmålen. Viljan att investera i biogas bland svenska lantbrukare ökar, men det krävs lönsamhet och stabilitet om förändringen ska ta fart på allvar.

Regeringen meddelade i mars att den arbetar aktivt med att få nya godkännanden för skattebefrielsen, men processen kan bli utdragen och det kan dröja flera år innan dessa är på plats. Samtidigt stannar utvecklingen av svensk biogasproduktion av, och en eventuell retroaktiv skattesmäll hotar den som har vågat ta klivet och investerat.

För ett år sedan, till följd av Rysslands invasion av Ukraina, lade EU-kommissionen fram planen RepowerEU som går ut på att snabbt diversifiera EUs energiförsörjning och producera renare inhemsk energi. Den påskyndade omställningen borde vara ett gyllene tillfälle för de lantbrukare som vill ta steget och börja producera förnybar energi. Nu är det dags för regeringen att visa att den menar allvar, och säkerställa att biogasen återigen blir skattefri. Detta för att luften inte fullkomligt ska gå ur en framtidsbransch som annars skulle kunna föra oss ett steg närmare de svenska hållbarhetsmålen. 

Samuel Bäckelin
red@landlantbruk.se