Svenska energikooperativ behöver bättre villkor

Sverige behöver förbättra dagens oförmånliga villkor för medlemmar i energikooperativ. De ska ha i huvudsak samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner, anser Göran Bryntse, SERO, och Ewa Engdahl, Coompanion.

Energikooperativ ska ha i huvudsak samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner, anser debattörerna.
Energikooperativ ska ha i huvudsak samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner, anser debattörerna. FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Småskaliga initiativ skulle kunna vara en del av lösningen på omställningen av energisystemet i Sverige till mer förnybar energi.

Andra länder, som Storbritannien och Nederländerna, har ett betydligt större antal ”community energy”, så kallade gräsrotsinitiativ. Personer som går ihop och producerar energi i kooperativ form.

Grekland och Österrike har, enligt en rapport från Europauniversitetet, de bästa villkoren för energikooperativ i Europa medan Sverige släpar efter som ett av de fyra sämsta. De svenska villkoren måste förbättras till åtminstone genomsnittlig EU-nivå om vi ska klara målet om 100 procent förnybar energi 2040.

Som lantbruksföretag, eller privatperson, är det idag ur skattehänseende förmånligt att investera i egenproducerad, förnybar el. Och det är bra för omställningen av energisystemet. Men alla har inte egna tak till solpaneler, eller förutsättningar att själv investera i förnybar energi. För dessa privatpersoner och företag kan det därför vara mer lämpligt att gå ihop i ett kooperativ och investera tillsammans, det vill säga i en ekonomisk förening.

En enskild person har sällan råd att ensam bygga ett modernt vindkraftverk, men kooperativa föreningar har. Även satsningar på solel underlättas om fler delar på investeringen genom en ekonomisk förening. Tyvärr får energikooperativ idag betydligt sämre ekonomiska villkor än en enskild villaägare.

Sverige behöver förbättra dagens oförmånliga villkor för medlemmarna i energikooperativ. De ska ha i huvudsak samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner. Vi har därför följande förslag:

1. Sänk eller slopa energiskatten för medlemmar i kooperativ som köper egenproducerad förnybar el.

2. Tillåt investeringsavdrag för medlemmar i kooperativa föreningar.

3. Ta bort uttagsbeskattning av kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris.

De två första förslagen är åtgärder som troligen kan bidra till en ny rörelse där svenskarna engageras i energiomställningen. Att ta bort uttagsbeskattningen är en mer långsiktig åtgärd av principiell karaktär som har betydelse om marknadspriserna sticker iväg.

Uttagsbeskattning för egenproducerad energi är orimlig och unik för Sverige. Man kan fråga sig om den särskilda uttagsskatten införts för att skydda de tre stora dominerande kraftbolagens intressen? Vi ser istället att det ligger i nationens intresse att ha en väl spridd energiförsörjning på lokal nivå även ur beredskapssynpunkt.

Det är också värt att framhålla att mer kooperativt ägd vindkraft kan vara viktigt för att öka acceptansen av mer vindkraft hos befolkningen. Dessutom är det önskvärt att Sverige vidtar liknande åtgärder som Grekland och Österrike tillämpar.

Göran Bryntse,

Ordförande i SERO

Ewa Engdahl,

Hållbar energiförsörjning, Coompanion

LÄS MER: Nya pengar till solcellsstödet

LÄS MER: Nätavgift stoppar vindkraftverk från full produktion

LÄS MER: Lönsamheten viktigare än solcellsstödet