Svenska Foder kompenserade för låg skörd

Försämrad omsättning på grund av den låga skörden kompenserades av att andra verksamhetsområden växte. Så summerar Svenska Foder det gångna året.

Carsten Klausen, VD för Svenska Foder, är nöjd med att bolaget har kunnat upprätthålla omsättning och resultat efter den låga skörden 2018.
Carsten Klausen, VD för Svenska Foder, är nöjd med att bolaget har kunnat upprätthålla omsättning och resultat efter den låga skörden 2018. FOTO: MARTIN FRICK

Bokslutet för 2018 är det andra som Carsten Klausen ansvarar för sedan han återkom som VD efter två och ett halvt års frånvaro.

Nivåerna på omsättning och resultat ligger nästan exakt i nivå med 2017 vilket är anmärkningsvärt med tanke att fjolårets skörd var historiskt låg med i snitt 50 procent av normala volymer. Enligt Carsten Klausen kostade det uteblivna resultatet i spannmålshandeln Svenska Foder mer än 65 miljoner kronor.

Kompenserade för skördebortfall

– Foder, växtodling, energi och service samt våra dotterbolag ökade alla sin omsättning under 2018. Det påverkade vår intjäning positivt och hjälpte delvis till att kompensera för den dåliga skörden, säger Carsten Klausen.

Omsättningen var 4,1 miljarder kronor och driftsresultatet 50 miljoner kronor. Svenska Foder gläder sig åt att företaget har konsoliderat sig ytterligare och uppvisar en soliditet på 40 procent.

– Vi har lagt mycket kraft på att rationalisera verksamheten. Om detta hade varit ett normalt skördeår så borde resultatet ha hamnat på åtminstone 100 miljoner kronor, säger Carsten Klausen.

Han konstaterar också att i en bransch med så låga marginaler som spannmålshandel gäller det att fortsätta utveckla nya tekniker för att bli ännu mer effektiv.

Dotterbolag gick framåt

Dotterbolagen Vallåkra, Örkelljunga och Trollenäs lantmannaaffär har alla haft en god resultatutveckling och detsamma gäller för gödselmäklarbolaget Ekonatur, Nomus skadebekämpning och utsädesföretaget Scandinavian Seed.

Carsten Klausen hyllar samarbetet inom DLG-koncernen. Han nämner till exempel hur Scandinavian Seed arbetar tillsammans med DLG och Sejet Plantefordædling i Danmark för att ta fram konkurrenskraftiga utsädessorter.

DLG starkt i Tyskland

För ägaren DLG slutade 2018 med ett driftsresultat på 2,1 miljarder svenska kronor utifrån en omsättning på 68 miljarder. Även här påverkade den torra sommaren negativt men samtidigt levererade verksamheten med vitaminer och mineraler sitt hittills bästa resultat.

Verksamheten i Tyskland var det stora glädjeämnet inom koncernen. Omsättningen steg till rekordhöga 43 miljarder svenska kronor och driftsresultatet landade på 1,1 miljarder kronor.

LÄS MER: Låga spannmålsvolymer för Svenska Foder