”Svenska maten största tillgången i klimatarbetet”

Den svenska maten är en av våra största tillgångar i kampen för klimatet, miljön och en hållbar utveckling. Det skriver Klimatrådet i Jönköpings län genom bland andra landshövding Helena Jonsson.

Helena Jonsson, landshövding i Jönköping och före detta LRF-ordföranden.
Helena Jonsson, landshövding i Jönköping och före detta LRF-ordföranden. FOTO: FREDRIK LOBERG/ANN LINDÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

”Om vi fixar maten så fixar vi planeten”. Detta hoppingivande citat är hämtat från miljöprofessor Johan Rockströms konstaterande i en intervju i Dagens Nyheter den 18 augusti i samband med att han ger ut en kokbok för hållbar mat.

Med stor påverkan kommer också stora möjligheter. Med ganska enkla medel kan vi göra skillnad. Ät mer närproducerat. Ät mer svenskt. Ät varierat. När du väljer kött, välj rätt kött. Inget nytt, men väl värt att påminna om.

Varför vi ska göra detta är också värt att lyfta upp.

Du vet sedan länge att all din konsumtion har en klimatpåverkan, så även din matkonsumtion, men att äta är såklart nödvändigt. Men visste du att vi kan minska den negativa påverkan genom att bland annat välja mer närproducerad svensk mat? 70 procent av växthusgasutsläppen från maten vi äter kommer från importerad mat.

Du vet att det är skillnad på mjölk och mjölk. Men visste du att mjölkproduktionen i världen orsakar mindre än 3 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser, och att den svenska mjölkproduktionen knappt har hälften så stora utsläpp som världsgenomsnittet?

Du vet att det är skillnad på kött och kött. Men visste du att utsläppen från svenskt nötkött är 25 procent lägre än medelproduktionen i EU, och att utsläppen från produktionen i EU är cirka 60 procent lägre än den globala medelproduktionen?

Visste du att svensk odling av vegetabilier är klimatsmart, att växthusodlingen har hög andel förnybar energi och svenska växthus har gjort en stor klimatinsats genom att minska sina utsläpp av växthusgaser med 83 procent mellan 2002 och 2014?

Visste du att nyttan av jordbruksmarkens ekosystemtjänster är både universella och lokala? Jordbruksmarkerna producerar vår livsviktiga mat, både odlad mat från åker och mat från djur som går på betesmark.

Närproducerad mat minskar transporterna, öppnar landskapet nära den som ska äta maten och minskar samhällets sårbarhet.

Du vet att maten som serveras inte bara ska vara klimatsmart och hållbar, den måste vara hälsosam och god också. Men visste du att matsvinnet står för 8 procent av världens växthusgasutsläpp? I Sverige slänger vi bort var femte matkasse.

Den svenska maten är alltså en av våra största tillgångar i kampen för klimatet, miljön och en hållbar utveckling. Frågan är hur vi tar tillvara denna tillgång. Ett som är säkert är att vi måste jobba tillsammans – producenter och konsumenter, det offentliga och det privata, näringarna och akademin.

Vi måste få möjlighet att bygga mer kunskap och ges plattformar till mer samverkan. Klimatrådet i Jönköpings län är en sådan plattform, som varje år arrangerar Jönköping läns klimatvecka. Ett evenemang där privata restauranger, offentliga kök, livsmedelsproducenter, förädlare och många fler inom livsmedelssektorn, engagerar sig, möts och inspireras.

Under Klimatveckan belyses matens betydelse i det hållbara samhället. Alla inom livsmedelssektorn borde komma och delta i lärande samtal om hur vi arbetar för att producera maten smartare och konsumera maten effektivare. Lyssna till föreläsare som berättar om hur livsmedelsektorn utvecklas och hur vi kan utvecklas med den.

Ta del av veckans program HÄR.

För Klimatrådet i Jönköpings län,

Helena Jonsson,

landshövding och ordförande i Klimatrådet

Gisela Brumme,

Vetlanda Kommun, ordförande i klimatrådets fokusgrupp för energieffektivisering, konsumtion och livsstil

David Ekbäck,

LRF, ordförande i klimatrådets fokusgrupp för förnybar energi, jord- och skogsbruk