Svenska produkter sällan över gränsvärdena

Importerade vinbär och russin ligger i topp bland de grödor där rester av många olika bekämpningsmedel påträffats i samma prov. I Svenska produkter hamnar nivåerna sällan över gränsvärdena.

Russin ligger i topp när det gäller rester av bekämpningsmedel.
Russin ligger i topp när det gäller rester av bekämpningsmedel. FOTO: MOSTPHOTOS

Förekomst av bekämpningsmedel i frukt och grönt kontrolleras årligen av Livsmedelsverket. Rester från flest olika bekämpningsmedel hittas i produkter som importerats från länder utanför EU. Flera av bekämpningsmedlen som påträffas i kontrollerna är inte godkända i EU.

Låga halter i svenskodlat

Årligen genomför Livsmedelsverket 1 700-1 800 stickprovskontroller på frukt och grönt. Under 2016 fann myndigheten bland prover på konventionellt odlade grönsaker att drygt 70 procent av de svenskodlade grönsakerna var utan resthalter och för knappt 30 procent påträffades rester - men under gränsvärdet.

För övriga EU och världen var cirka 35 procent av proverna utan resthalter och 60 procent under gränsvärdet samma år. Halter över gränsvärdet upptäcktes i 1,4 procent av proverna från EU och i 8,7 procent av proverna från övriga världen.

Rester av bekämpningsmedel

För konventionellt odlad frukt och bär hade ungefär 90 procent av samtliga prover rester av bekämpningsmedel under gränsvärdena. Bland svenskodlade livsmedel var 0 procent över gränsvärdet, övriga EU 1,7 procent och övriga världen 2,8 procent.

I kontrollerna påträffas 1-4 fall per år med så höga halter av bekämpningsmedel att de kan innebära hälsorisk för konsumenten.

Anders Johansson, stadsinspektör på Livsmedelsverket.
Anders Johansson, stadsinspektör på Livsmedelsverket. FOTO: PRESSBILD

Ökad medvetenhet

– Svenska produkter hamnar mycket sällan över gränsvärdena. Men de senaste tjugo åren har fallen av överskridna gränsvärden minskat även i utlandet, säger Anders Johansson, statsinspektör på Livsmedelsverket.