Svenska stormejerier sitter still i båten

Mjölkprisindex sjönk på GDTs mjölkauktion under tisdagen. Norrmejerier sänkte ersättningen till sina bönder i början på augusti. Men varken Norrmejerier eller Arla säger att nedgången på GDT kommer leda till några omedelbara effekter på deras mjölkpris.

Varken Norrmejerier eller Arla säger att nedgången på GDT kommer leda till några omedelbara effekter på deras mjölkpris.
Varken Norrmejerier eller Arla säger att nedgången på GDT kommer leda till några omedelbara effekter på deras mjölkpris. FOTO: CECILIA PERSSON

Mjölkprisindex gick ned med 2,6 procent på auktionen hos Global Dairy Trade, GDT, i tisdags. Sedan i början av maj ligger prisnedgången på 8,5 procent. Utvecklingen på den internationella mjölkmarknaden sätter ännu så länge inga spår i de svenska mejeriföretagens ersättning till mjölkbonden.

Sänkte priset

Norrmejerier sänkte sin ersättning till mjölkbönderna med 20 öre till 324 öre per kilo konventionell och till 434 öre för ekologisk mjölk den 1 augusti. Men någon ytterligare sänkning till följd av utvecklingen på GDT ligger dock inte i korten. Åtminstone inte vad Ulla Bergström, styrelseordförande i Norrmejerier, kan se nu.

– Vi har inte gjort någon närmare analys efter sommaren. Vi har sett vikande priser men ännu inte dragit någon slutsats av det. Generellt sett så verkar vi på en lokal marknad i Norrland så vi kanske inte är de som berörs först av alla, säger hon.

Kan behöva följa efter Arla

Samtidigt understryker Ulla Skogsberg att även Norrmejerier påverkas av utvecklingen på världsmarknaden och om Arla eller andra stora mejerier justerar prissättningen till producenterna kan Norrmejerier behöva följa efter.

- Men min bild är att svängningarna är större och snabbare hos till exempel Arla medan vi håller en mer stabil prislinje. Frågan vem som egentligen har betalat ut störst ersättning till mjölkbonden visar sig i årsbokslutet, säger Ulla Bergström.

Störningar i produktionen

Den sänkning i ersättningen på 20 öre som Norrmejerier gjorde den 1 augusti var en följd av en sommar med störningar i produktionen som orsakat större kostnader än planerat.

– Bakgrunden till produktionsstörningarna är att vi håller på att byta ut gamla förpackningsmaskiner och har stängt ned en avdelning för tillverkning av mjölkpulver. Det är sådant vi kan påverka själva och har inget med utvecklingen av mjölkprisindex att göra, säger hon.

Kortsiktig sänkning

Norrmejerier skriver till medlemmarna att sänkningen i början av augusti är ”mycket beklaglig” och säger sig arbeta hårt för att den ska bli så kortvarig som möjligt.

– Jag ser inte sänkningen som långsiktig utan den ska vi nog kunna hämta igen. När sänkningen återställs kan jag inte svara på. Det beror på många faktorer som världsmarknadspriser, försäljning och att bytet av förpackningsmaskiner. Det arbetet verkställs under 2019 och första halvåret 2020, säger Ulla Bergström.

Arlapriset ligger still

Hos mejerijätten Arla har priserna legat stilla sedan i april. A contopriset för konventionell mjölk ligger kvar på 340,4 öre per kilo och för ekomjölken på 454,8 öre per kilo. Enligt Åse Andersson, presschef för Arla, har den senaste förändringen av GDTs mjölkprisindex ”ingen omedelbar effekt på Arlas mjölkpris”.