Sverige behöver inte förvildas mer

Det finns en utbredd uppfattning om att naturen mår bättre utan människans inblandning, men många arter överlever inte utan de ”störningar” som människan står för, skriver Ester Hertegård.

Ett mjölkstall är nog i de allra flesta fall trevligare för en ko än att lämnas helt åt sitt öde i det vilda, skriver Ester Hertegård.
Ett mjölkstall är nog i de allra flesta fall trevligare för en ko än att lämnas helt åt sitt öde i det vilda, skriver Ester Hertegård.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det finns en utbredd syn på djur och natur vars utgångspunkt är att dessa mår bättre utan människans inblandning. Drivet till sin spets är det en uppfattning som gränsar till det extrema. Få av de arter och landskapsbilder vi kommit att vänja oss vid och älska de senaste århundradena skulle ens existera utan mänsklig försyn. Ändå är det populärt att måla upp människan, och inte sällan lantbrukare specifikt, som en invasiv art.

Några som delar den uppfattningen är en internationell rörelse som driver opinion för "rewilding", alltså att förvilda natur som de menar att människan lagt sig i utan att ha rätt till. På rörelsens brittiska hemsida går att läsa att mycket ont, bland annat klimatkrisen, är ett symptom på att människan distanserat sig från naturen. Detta ska inte lösas genom att lära ut hållbart brukande och utöka närvaron i landskapet utan tvärtom ska naturen lämnas helt ifred för att läka.

Idéerna kan tyckas romantiska och ofarliga, men de göder en aggressiv skepticism mot dem som äger och brukar jord, skog och djur. Slutsatsen blir att alla lantbruksdjur är oetiskt utnyttjade och bör släppas fria.

Visst förekommer det enstaka lantbrukare som missköter djur, och det är beklagligt, men lantbruket är en näring som är hårt kontrollerad och där de allra flesta anstränger sig enormt för att djuren ska må bra. Många av de raser som avlats fram genom århundradena klarar sig inte på egen hand och skulle helt enkelt inte existera utan människan.

Även de som hävdar att djur inte ska användas i produktion är långt ifrån fläckfria. Minst en så kallad ”djurfristad” har ålagts djurförbud efter uppdagad vanvård. Verksamhetens syfte, som är en av ett femtiotal liknande verksamheter i Sverige, var att ge produktionsdjur en ”fristad”, men blev det motsatta. Ett mjölkstall är nog i de allra flesta fall trevligare för en ko än att lämnas helt åt sitt öde i det vilda.

SLUs stora artdatabank ger en inblick i det komplexa förhållandet mellan människans närvaro i naturen och den biologiska mångfalden. Många arter överlever inte utan de ”störningar” som människan står för. Att fortsätta navigera sig framåt i balansen mellan det brukade och det vilda är att föredra framför att romantisera en bild av naturen vars effekter få är villiga att leva med.

LÄS MER: Vår verksamhet kommer alltid vara viktig för samhället

LÄS MER: 17 nya växter och djur listas som invasiva arter