"Sverige har inte plats för vargen"

Ni anser att staten bättre behöver kompensera rovdjursdrabbade lantbrukare. Men de skattemedlen skulle sparas om ni politiker kunde inse att Sverige inte har plats för frilevande varg, skriver Göte Lindgren i ett debattsvar.

Sverige är inte platsen för frilevande varg, anser debattören.
Sverige är inte platsen för frilevande varg, anser debattören. FOTO: JAN STORM/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik till Mats Gunnarssons och Jan Larssons debattartikel i Land Lantbruk.

Det vore önskvärt med fler lantbrukare som producerade fårkött, skriver miljöpartisterna Mats Gunnarsson och Jan Larsson.

Det är mycket glädjande om det stämmer att antalet rovdjursangrepp på fårbesättningar i Örebro län begränsats. Men på vilket sätt har ”en bra viltförvaltning och hög kompetens från Länsstyrelsens sida” bidragit till detta? Djurägare i övriga delar av landet, där vargattackerna blir allt vanligare, vill säkert höra vad Länsstyrelsen i Örebro gjort för att begränsa problemen.

Tror ni verkligen att ett stängselbidrag på tio kronor per löpmeter och år för tillsyn och reparation kan bidra till att fler ägnar sig åt fåravel? Och vari skulle det personella stödet bestå? Om handläggarna ägnade sig mindre åt att fördröja skyddsjakter skulle det förmodligen inte finnas behov av att använda deras skattefinansierade arbetstid till att hjälpa djurägare med bidragsansökningar eller stängselreparationer.

Vilken praktisk nytta har djurägare av att få erkännande av det lidande som ett rovdjursangrepp medför? De skulle förmodligen uppskatta mera om ni och era partikamrater slutar bekämpa alla försök att minska problemen.

Ni skriver att ”de allra flesta lantbrukare i Sverige känner starkt för naturen, djuren och skogen de bor mitt i”. Er beskrivning av lantbrukarnas arbetsmiljö förklarar kanske hur ni lyckas blunda för det faktum att vargen inte hör hemma i Sverige. Betraktar man den svenska landsbygden som vildmark är det helt logiskt att man tror att förhållandena är likartade på Närkeslätten och i Yellowstone.

Ni påstår att rovdjursavvisande stängsel visat sig fungera. Hur många fall känner ni till när stängsel stoppat ett vargangrepp och hur stora resurser anser ni att djurägare ska behöva lägga på ”särskild tillsyn”? Ni är uppenbarligen medvetna om en hel del av problemen som vargen vållar djurägare. Ni vet också att djurhållningen behövs för att öka självförsörjningsgraden och att det öppna landskapet är viktigt för den biologiska mångfalden.

Att ert parti trots detta vägrar se det orimliga i den rovdjurspolitik ni driver är häpnadsväckande.

Ni anser att staten bättre behöver kompensera rovdjursdrabbade lantbrukare. Staten, det vill säga skattebetalarna, skulle till stor del slippa kompensera för rovdjursskador och enorma summor skulle sparas om ni och övriga politiker kunde inse att Sverige inte har plats för frilevande varg.

Göte Lindgren,

Uppsala