Sverige står näst i tur för mikroorganismer

Genom om att tillsätta mikroorganismer utlovas ökat upptag av befintliga näringsämnen, minskat läckage och en förbättrad jordstruktur. Produkten används på 3 procent av Frankrikes åkermark.

Franska Sobacs tyska dotterbolag saluför Quaterna, en blandning av mikroorganismer, som bland annat minskar gödslingsbehovet. Tyska dotterbolagets VD Ann-Marie von Hülmann samtalar med mjölkbonden Ingemar Arvidsson, Gustafs.
Franska Sobacs tyska dotterbolag saluför Quaterna, en blandning av mikroorganismer, som bland annat minskar gödslingsbehovet. Tyska dotterbolagets VD Ann-Marie von Hülmann samtalar med mjölkbonden Ingemar Arvidsson, Gustafs. FOTO: GÖRAN BERGLUND

I början av 1990-talet startade det franska företaget Sobac tillverkningen av en samling mikroorganismer som fick namnet Quaterna. Produkten innehåller över 1 000 olika sorter mikroorganismer i form av bland annat bakterier, svampar, jästsvampar och alger.

– I dag används vår produkt på 3 procent av åkermarken i Frankrike. Verksamheten i Tyskland startade för tio år sedan och vi har försäljning runt om i Europa, däribland några kunder i Sverige, berättar Ann-Marie von Hülmann, VD för det tyska dotterbolaget, som var på plats under Slätte ekodag.

Hävdar många nyttigheter

Mikroorganismerna ska öka upptaget av befintliga näringsämnen i jorden och kompostera växtdelar som lagras som näring vilket i sin tur minskar läckaget. Den förbättrade strukturen ska också göra jorden mer vattenhållande vid torka och mer dränerande vid väta.

Här jämförs rotsystemen på plantor som vuxit i jord som berikats med mikroorganismer och några som inte gjort det.
Här jämförs rotsystemen på plantor som vuxit i jord som berikats med mikroorganismer och några som inte gjort det. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Mer motståndskraftiga

Det är genom mikroorganismernas försorg som näring görs tillgänglig och transporteras till rotsystemet. Plantorna ska därigenom bli mer motståndskraftiga vilket minskar behovet av växtskyddsmedel. Enligt tillverkaren blir grödorna mer näringsrika och utgör således bättre djurfoder.

Ska ge bättre stallmiljö

Quaterna i pulverform kan tillsättas i kobåsen eller blandas i gödselbrunnen. Behovet är 35 kilo per ko och år eller 30 kilo per hektar. Fördelen med att använda det i båsen är att ammoniakavgången minskar och stallmiljön förbättras.

För den som inte har tillgång till stallgödsel finns möjligheten att använda produkten i pelleterad form och då är behovet 100 kilo per hektar.

Produkten kan antingen blandas i stallgödsel eller spridas i pelletsform.
Produkten kan antingen blandas i stallgödsel eller spridas i pelletsform. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Kan dra ned på konstgödsling

– De ekologiska gårdar som använder Quaterna närmar sig konventionella gårdar i avkastning. De konventionella lantbrukarna kan i sin tur dra ned på konstgödsling och pesticider, säger Ann-Marie von Hülmann.

Men smakar det så kostar det. Pulvret ligger på cirka 140 euro per hektar och pellets på cirka 240 euro per hektar. I gengäld utlovar tillverkaren en inlagring av i medeltal 250 kilo kväve per hektar och år.

Priset lite avskräckande

Mjölkbonden Ingemar Arvidsson från Gustafs tillhörde dem som förhörde sig närmare om produkten men ryggade tillbaka lite när han räknade på kostnaden.

– Det är inget man beslutar sig för rakt upp och ned men det tål utan tvekan att fundera på. I mitt fall skulle det i så fall vara mest lockande att använda pulvret i kobåsen, säger Ingemar Arvidsson.