Sveriges matförråd räcker inte till i kris

Det finns inga egentliga lager av mat i Sverige att använda sig av vid en krissituation. Vägen för att bygga upp en livsmedelsberedskap är lång och förutsätter samarbete mellan det privata och offentliga på alla nivåer i samhället, var budskapet under en heldagskonferens om livsmedelsförsörjning.

Anders Drottja, krisberedskapsansvarig vid LRF.
Anders Drottja, krisberedskapsansvarig vid LRF.

– Det krävs ett nationellt grepp för att kunna arbeta effektivt lokalt och regionalt, ett tydligt politiskt ledarskap med en viljeinriktning, sade Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlarna under mötet som Livsmedelsverket arrangerade i Stockholm i veckan med representanter för både stat, kommuner, landsting och det privata näringslivet.

Anders Drottja, krisberedskapsansvarig vid LRF.
Anders Drottja, krisberedskapsansvarig vid LRF.

Betalningssystemen känsliga

Pär Bygdeson konstaterade att Sveriges livsmedelsförråd, förutom den mat som finns i butikerna, är begränsat till de varor som de stora livsmedelskedjorna hanterar vid sina terminaler runt om i landet. Det innebär att sårbarheten är mycket stor.

Ett annat särskilt känsligt område är betalningssystemen i och med att Sverige i en internationell jämförelse har rekordlåg andel kontanter, framhöll han.

Livsmedelsverket har sedan 2010 nationellt övergripande ansvar för samordningen av livsmedelsförsörjningen och dricksvattenförsörjningen. Tidigare har ansvaret främst gällt kortvariga krissituationer upp till tre veckor. Arbetet med att stärka civilförsvaret innebär att verket ska inkludera ett mer långsiktigt krisperspektiv.

Mat för 1-2 veckor

Vilken uthållighet har då Sverige i dag att förse befolkningen med mat vid störningar? Något entydigt svar gavs inte. Det beror helt på störningens omfattning och karaktär, var beskedet. En mycket grov uppskattning är att det sammantaget inom dagligvaruhandeln och storköksgrossisterna finns mat för en - två veckor, enligt Livsmedelsverket.

Sverige saknar stora lager av livsmedel att använda vid en kris. Grovt räknat finns det tillgång till livsmedel för en - två veckor, bedömer Livsmedelsverket.
Sverige saknar stora lager av livsmedel att använda vid en kris. Grovt räknat finns det tillgång till livsmedel för en - två veckor, bedömer Livsmedelsverket. FOTO: MICHAEL ERHARDSSON

Harald Svensson, ställföreträdande generaldirektör för Jordbruksverket som vid en kris ansvarar för smittskydd av djur och växter, underströk att det gäller att kunna möta många olika slags hot på både kort och lång sikt.

Tillgången till drivmedel samt elektricitet och IT kan snabbt försämras vid en kris. Vid en mer långvarig störning handlar det för Jordbruksverkets det bland annat om att kunna hantera växtnäringsämnen och växtskyddsmedel.

”Positivt att intresset var så stort”

Under rubriken planeringsutmaningar slog Livsmedelsverket fast att det saknas mål för nationell livsmedelsproduktion och en lägsta nivå. Andra frågor som ska besvaras är vilka livsmedel som kan anses strategiskt viktiga och vilka livsmedelsföretag som är samhällsviktiga.

Anders Drottja är krisberedskapsansvarig vid LRF och deltog som åhörare vid mötet.

– Det är positivt att intresset för träffen var så stort. Det betyder förhoppningsvis att fler inser att vi i förlängningen måste se till att producera en större andel av maten i Sverige. Det både gynnar våra medlemmar och ökar tryggheten för befolkningen, säger han.

LÄS MER: 1 000 markägare berörs av militärövningen

Så undviker du onödig stress som bonde