KD: Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka

Coronapandemin har gjort det tydligt att Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka. Det är en av de absolut viktigaste frågorna vi har att arbeta med politiskt, inte någon gång i framtiden utan nu, skriver KDs jordbrukspolitiske talesperson Magnus Oscarsson.

Att Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka är en av de viktigaste politiska frågorna nu, skriver Magnus Oscarsson (KD).
Att Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka är en av de viktigaste politiska frågorna nu, skriver Magnus Oscarsson (KD). FOTO: ÅKE KARLSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sverige självförsörjning av livsmedel är nere på bottennivåer, vi är självförsörjande endast på morötter, socker och vetemjöl. Vi ser nu tydliga konsekvenser av detta under krisen med coronaviruset, i Sveriges livsmedelsbutiker gapar hyllor för vissa varor tomma.

När riksdagen 5 mars hade totalförsvarsövning i kammaren hade jag tillfälle att fråga våra närvarande myndighetschefer hur deras myndigheter arbetar med frågan om att främja en minskad sårbarhet och att stärka självförsörjningsgraden för livsmedel.

Svaret från Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, var mycket otydligt och anmärkningsvärt. Generaldirektören Dan Eliasson kunde inte redogöra för att någon arbetade med frågan.

Det har nu snart gått tre år sedan riksdagen under bred enighet antog en livsmedelsstrategi där ökad svensk matproduktion fick en ambitiös målsättning. Livsmedelsverket har genom förordning ett uppdrag att ”underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn”.

Jag är inte imponerad av hur detta uppdrag går. Som ett exempel så höjdes timtaxan för kontrollen av livsmedelsföretag med nästan 30 procent, från 1225 kronor per timme till 1720 kronor per timme. Inte heller är jag imponerad av att Dan Eliasson som myndighetschef inte kan redogöra för hur hans myndighet samverkar för målsättningen.

Totalförsvarets forskningsinstitut riktar uppdrag inom livsmedelsförsörjning till hans myndighet, till exempel hur kommunerna hanterar kriser i händelse av livsmedelsbrist och förutsättningarna för att bedriva krisberedskapsarbete inom livsmedelsförsörjning. I ljuset av det blir svaret att ingen i myndigheten arbetar med frågan om självförsörjningsgrad väldigt allvarligt och bekymmersamt.

Sverige behöver en ökad livsmedelsproduktion. Regeringens politik idag kan närmast beskrivas som kontraproduktiv för det syftet, med ett ständigt flöde av initiativ för ökade kostnader och byråkrati för den som dristar sig till att driva jordbruk med livsmedelsproduktion.

Jordbruket är grunden för en nations överlevnad. När berörd myndighetschef inte kan redogöra för sin roll kring livsmedelsstrategin aktualiseras Kristdemokraternas krav att inrätta ett nationellt råd för att genomföra strategin.

I ett genomföranderåd samlas och stärks samarbetet mellan berörda myndigheter, jordbruks- och trädgårdsnäringens branscher, livsmedelsindustrin, handeln, forskarsamhället, utbildningsväsendet och andra berörda intressen.

Sverige måste byggas starkt och behöver samling kring våra kärnuppgifter. Att Sveriges självförsörjning av livsmedelsproduktion måste öka är en av de absolut viktigaste frågorna vi har att arbeta med politiskt, inte någon gång i framtiden utan NU!

Magnus Oscarsson,

Jordbrukspolitisk talesperson Kristdemokraterna

LÄS MER: ”Trafikverket ska skydda förstklassig återmark – inte bebygga den”