Svidande kritik mot skånskt djurskydd

Länsstyrelsen i Skåne uppvaktades i går av ett 20-tal personer som framförde svidande kritik mot hur djurskyddsverksamheten bedrivs i länet.

Med sig hade gruppen, som bestod av djurägare, veterinärer och jurister, en lista med 16 krav för att som de tycker återställa rättssäkerheten inom Skånes djurskyddskontroll.

Högst upp finns kravet på att ta bort fem namngivna djurskyddsinspektörer från all form av djurärenden.

"De har vållat irreversibla skador för människors ekonomi och hälsa i Skåne i en katastrofal omfattning" står det i kravlistan.

Vidare framfördes krav på att företag som anlitas för transport av djur ska ha rätt tillstånd, samt att alla misstankar om brott mot djurskyddslagen – i enlighet med regelverket – polisanmäls så att djurägaren får en rättsäker bedömning i domstol.

Från länsstyrelsen i Skåne var det länsöverdirektör Carl Älfvåg och internrevisorn Staffan Ivarsson som deltog. Dessutom medverkade tidigare avdelningschefen för djurskyddsenheten, Christina Håhus.

Hennes efterträdare, Marcus Björklund, var inte med vid mötet, men har fått en återkoppling av vad som sades. Han vill dock inte säga vilken inställning han har till kritiken.

– Jag har inte några mer kommentarer till det, säger han.

 

undefined

    undefined