Symbolpolitik slår ut svensk köttproduktion

I det oroliga världsläge som vi befinner oss i är det obetänksamt att minska den svenska animalieproduktionen, särskilt som det bara handlar om symbolpolitik, skriver Börje Berntsson.

Det är obetänksamt att minska den svenska animalieproduktionen. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vår nya miljöminister Romina Pourmokhtari har i en intervju i sin tidigare roll som ordförande för Liberala ungdomsförbundet uttryckt att vi ska sluta äta kött. Hon påstod att jordbruket står för 75 procent av utsläppen av metan. Hon kan tydligen inte skilja på den gröna och den svarta kolatomen.

Metanet från korna ingår i ett kretslopp. Räknar man med kolinlagringen när gräset växer så blir det plus minus noll. Kolet från korna, det gröna kolet, innebär därför inget tillskott av koldioxid till atmosfären.

När man däremot förbränner fossila bränslen tillför man kol som legat lagrad under jordytan länge. Det kolet, det svarta kolet, innebär ett tillskott. Vill man göra något åt koldioxidhalten i atmosfären är det därför bättre att fokusera på att få bort fossila bränslen.

Sverige står för 1 promille av världens utsläpp av koldioxid. Länder som Kina och Indien ökar sina utsläpp. Vi kan i Sverige i realiteten inte påverka koldioxidhalten. Att sluta äta nötkött här är därför bara symbolpolitik. Och konsekvensen är att vi helt i onödan slår ut en stor del av den svenska animalieproduktionen.

I samma intervju sade den blivande miljöministern sig vilja minska konsumtionen av kött genom att beskatta köttet i konsumentledet. Hennes förslag byggde på missuppfattningen att jordbruket står för 75 procent av metanutsläppen, vilket inte är sant.

Det mesta av metangasen kommer från naturliga källor. Mänsklig aktivitet står enligt tidskriften Nature för mellan 30 och 45 procent av utsläppen. Då kan ju knappast jordbruket ensamt stå för 75 procent.

Om hennes idé om köttskatt blir verklighet kommer vi att få en kraftig minskning av produktionen av kött och mejeriprodukter i Sverige. Det i sin tur kommer att leda till en ännu sämre självförsörjningsgrad.

Jag saknar en strategi i regeringsförklaringen för hur vi ska kunna öka livsmedelsproduktionen. I nuläget ökar importen av mat. Vi producerar allt mindre av den mat vi behöver i Sverige. Det är allvarligt i en krissituation. Vi måste därför anstränga oss mer för att öka vår produktion av livsmedel.

Energikrisen leder till kraftigt ökade kostnader för jordbruket men intäkterna ökar inte lika mycket. Bönderna får ta den stora smällen. Politiska beslut är en del av orsakerna.

I den situationen är det helt fel att driva fram en skatt på kött. Det får konsekvenser för andra näringsgrenar inom jordbruket. Tillgången på stallgödsel kommer att minska och vi kommer att tvingas öka importen av konstgödsel.

Oron ökar i världen. Vi har krig i Europa. Att minska vår matproduktion kan försätta Sverige i en allvarlig kris. Hur ska vi kunna försvara landet om vi blir avskurna och inte har mat så det räcker? Det är därför obetänksamt att minska den svenska animalieproduktionen, särskilt som det bara handlar om symbolpolitik.

Börje Berntsson
Varekil