”Ta hästnäringen på allvar – den är mer än ett nöje”

Hästnäringen är jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Det är dags att börja ta den på allvar, skriver Lena Johansson.

Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.
Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk. FOTO: ROLF SEGERSTEDT/MONTAGE

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Hästarna stod i centrum i slutet av förra veckan. Ridsportens världselit tävlade i Göteborg och närmare 80 000 åskådare följde det från läktarna. Dessutom hölls mässan Eurohorse och hästföretagare från hela Sverige möttes på seminarier och utbildningar.

Hästnäringen är nämligen så mycket mer än bara en sport för en liten grupp elitryttare. Den är också en viktig del av det gröna näringslivet. Enligt rapporten ”Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen”, som gjorts av Högskolan i Dalarna och presenterades i höstas, omsätter den svenska hästnäringen med kringeffekter varje år 72 miljarder kronor, sysselsätter ungefär 38 000 människor, levererar drygt sex miljarder i skatt och bidrar med 0,5 procent av Sveriges BNP.

Och medan många andra lantbruksdjur blir färre ökar antalet hästar. De senaste 40 åren har hästantalet femdubblats och Sverige är nu det land i EU som har flest hästar per capita.

För inte alltför längesen var hästen ett viktigt nyttodjur i lantbruket. Men traktorer och annan teknisk utveckling ersatte dem och de betraktas nu av många som enbart ett nöjesdjur för unga tjejer och bättre bemedlade.

När den kände travtränaren Robert Bergh vann ett strandskyddsmål 2017 slog Mark- och miljööverdomstolen fast att hästar ska räknas som lantbruksdjur. Det återstår dock fortfarande en hel del, både inom regelverket och attitydmässigt, innan hästen likställs med andra lantbruksdjur.

Hästföretagare måste till exempel fortfarande söka bygglov för ekonomibyggnader. Något som inte gäller för andra djurhållare. Även andra regler och synen på hästar i till exempel EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver ändras innan det är uppenbart att makthavare värderar hästföretagande på samma sätt som annan djurhållning inom lantbruket.

Hästnäringen är jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Den bidrar till en levande landsbygd och den biologiska mångfalden. Den ger intäkter även till dem som till exempel odlar foder, eller hyser in andras hästar och den erbjuder upplevelser och rekreation.

Det är dessutom en näring som har potential att växa ytterligare och som förtjänar att stå i centrum mer än en helg om året. Men då måste hästföretagandet tas på allvar av såväl politiker och myndigheter som av andra delar av det gröna näringslivet.