Ta vara på vintern – nu är rätt tid att arbeta i skogen

Det finns många fördelar med att arbeta i skogen på vintern. Kyla och snö gör transporter enklare och risken för skador är mindre.

Tjälen i marken är en fördel när man ska köra ut timmer.
Tjälen i marken är en fördel när man ska köra ut timmer. FOTO: DAVID LARSSON

För privata skogsägare har skogsarbetet traditionellt sett till största del varit ett vinterarbete. Det har lite olika förklaringar, men tittar man längre tillbaka var det den årstiden det fanns tid att arbeta i skogen eftersom lantbrukets sysslor inte var lika intensiva.

Enklare att jobba

Även klimatet gjorde det enklare när marken frös till och bildade tjäle, och snön kunde underlätta utkörningen av timret. Med avverkning på vintern blev det också möjligt att såga, klyva och torka virket under våren och sommaren.

Tomas Gullberg, verksamhetsledare på Säker skog.
Tomas Gullberg, verksamhetsledare på Säker skog. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

– Många av de fördelar man tidigt insåg med att arbeta i skogen på vintern gäller faktiskt än i dag och av erfarenhet vet man dessutom att kvaliteten på sågtimmer avverkat på vintern är bättre, säger Tomas Gullberg som är verksamhetsledare vid Säker skog.

Spårlös körning

För skogsägaren innebär frusen mark med tjäle och packad snö att det oftare blir enklare att transportera timret ut ur skogen. Packad snö jämnar ut markförhållandena och man kan köra lätt och skonsamt på hårt packad snö.

– Genom att planera och packa vägar i god tid innan man ska ut och avverka kan fina vägar skapas som ger spårlös körning, men det krävs framförhållning, tid och tajming, säger han.

"Perfekt underlag"

Så fort det är minusgrader ute kan man börja trampa upp basvägar med skoter, fyrhjuling eller traktor.

– Packad snö är perfekt underlag för att köra med piggkedjor, nästan som att köra på grusväg, men när våren kommer och det kan bli blankis minskar greppet.

10 fördelar med att arbeta i skogen på vintern

• Man har tid för arbete i skogen.

• Möjlighet till transporter över frusna myrar.

• Snön jämnar ut markförhållandena.

• Tjälen minskar risken för markskador.

• Virket kan lagras längre utan risk för blånad.

• Mindre risk att sprida röta via färska stubbar.

• Man har tid att hinna samla ihop säljbar volym.

• Virket får bättre kvalitet.

• Man svettas mindre när det är kallt.

• Garanterat inga irriterande insekter.

Transport över myr

Det kan också vara möjligt att transportera timmer över myrar och annars oframkomliga partier.

– Har man någon decimeter snö och packar den får man en grym väg. Då går tjälen ner i marken. Att få en myr eller annan riktigt lågbärig mark att frysa och tjäla ihop tar ofta mera tid, särskilt om det är rörligt vatten, konstaterar Tomas Gullberg.

Många självverksamma skogsägare passar på att arbeta i skogen på vintern.
Många självverksamma skogsägare passar på att arbeta i skogen på vintern. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Mindre risk för röta

En annan fördel med att avverka på vintern är att virket kan lagras längre utan risk för skador som till exempel blånad.

– Det gör att den enskilde skogsägaren hinner samla ihop en säljbar volym under vinterhalvåret.

Dessutom är det mindre risk för skador på mark och träd samt att röta sprids via färska stubbar.

Korta dagar

Men givetvis är det inte enbart fördelar med att arbeta i skogen på vintern. Det är ju en period när timmarna med dagsljus är få och det kan vara dåligt väder, mycket upplega (snö i kronorna) eller alldeles för mycket snö. Men det kan också vara tvärt om, för blött och dålig bärighet. Allt beror på var i landet man befinner sig.

Kyla sällan problem

Med lite planering och tajming av tjänliga dagar kan fördelarna utnyttjas av den självverksamme som inte behöver gå till skogen varje dag. Framåt senvintern blir det ofta väldigt fina dagar för skogsarbete med ljusa längre dagar, torr luft och rena trädkronor. Kylan är sällan ett problem så länge man arbetar med motorsågen.

Inte räkna med tjäle