Tallsådd ska öka föryngringen

Vilt som äter tallplantor har lett till en minskad föryngring av tall. Nu vill Skogsstyrelsen bryta trenden, bland annat genom tallsådd.

Vid sådd kan småplantor vara känsliga för svampsjukdomen tallskytte men Annalena Cronas plantor har klarat sig.
Vid sådd kan småplantor vara känsliga för svampsjukdomen tallskytte men Annalena Cronas plantor har klarat sig. FOTO: JONATAN JACOBSON

För att få upp andelen tall i landet arbetar Skogsstyrelsen i viltrelaterade projekt som Mera tall och Skog & vilt i balans. I nordöstra Skåne förespråkas även tallsådd, genom att så kan skogsägaren få upp många plantor till ett rimligt pris. En ökad mängd tallplantor kan förhoppningsvis räcka till både produktion och viltföda.

Föryngring till vettigt pris

– Andelen tall har minskat på mellanmarker och behovet av föryngring är stort i södra Sverige. Genom sådd kan större arealer föryngras till ett vettigt pris, säger Magnus Bondesson, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen.

Han framhåller att tallsådd inte räcker, viltstammarna måste också begränsas genom jakt. Men genom att få in fler tallar i den äldre skogen kan viltskador på plantor också minska.  

Skogskonsulent Magnus Bondesson är verksam i nordöstra Skåne.
Skogskonsulent Magnus Bondesson är verksam i nordöstra Skåne. FOTO: YAMAN ALBOLBOL

Större tallandel ger mer bärris och örter

– Nu har vi orimliga betesskador i föryngringsfasen. Det beror på stora viltstammar men också på att det finns för lite mat i den gamla skogen. Förutom en ökad produktion innebär en högre tallandel att ljusinsläppet blir större så att bärris och örter kan växa, säger Magnus Bondesson.

I april tidigare i år arrangerade Skogsstyrelsen en temadag om tallsådd där ett 40-tal skogsägare och jägare besökte Annalena Cronas skogsmark i Boalt, en mil öster om Osby.

FOTO: JONATAN JACOBSON

Hon har planterat tall i omgångar sedan 2011, förra året provade hon även sådd i samråd med Skogsstyrelsen. Plantorna från sådden är fortfarande små men har klarat sig bra undan skador än så länge. På en annan plats har hon haft problem med kaniner som biter av tallskott, i trakten finns det även gott om rådjur, älg samt någon dovhjort.

Bethacka och tallfrön

– På temadagen uppmanade vi alla att testa, om vi är många som sår tall ökar chansen att något klarar sig. Än så länge är jag nöjd med sådden men det finns många faror i skogen, säger Annalena Crona.

Sven-Åke Kristensson visar upp två tallar som brutits av hungriga älgar.
Sven-Åke Kristensson visar upp två tallar som brutits av hungriga älgar. FOTO: JONATAN JACOBSON

Det har Sven-Åke Kristensson fått uppleva. Han har sedan 90-talet arbetat för att föryngra tallbeståndet på sin grandominerade fastighet två mil nordväst om Boalt.

Plantering har inte gett önskat resultat även om han försökt gömma tallplantorna nära granplantor. 2015 gav han sig därför ut med en bethacka och tallfrön i en tom grillkryddburk. Plantorna har länge sett lovande ut men tidigare i vår upptäckte Sven-Åke Kristensson omfattande betesskador från rådjur.

För stor viltstam

– För min del är sådd ändå att föredra, plantering blir för dyrt när tallplantorna blir så utsatta. Att skogsägare samarbetar genom sådd är ingen dum idé. Men jag tror också att vi måste skjuta mer för att få ner viltstammen och hitta en bra balans, säger Sven-Åke Kristensson.

 

Fakta: Frösådd

· En god markberedning med blottad mineraljord är viktig. En metod är att harva, i Boalt användes en Hypro-bärare med Inversal-aggregat.

· Sådden kan ske under en relativt lång period beroende på marktyp och läge. April är ofta en bra månad i Skåne då det kan finnas fukt kvar i marken.

· Kilopriset på beståndsfrö ligger på cirka 7 000 kronor och plantagefrö kostar cirka 11 000 kronor kilot.

· Till tallföryngring på mindre ytor i blandskog kan det vara lämpligt att blanda frösorterna och använda cirka två till tre hekto per hektar.  

Källa: Magnus Bondesson