”Tänk att ha fotosyntes som enda energikälla”

Grisuppfödaren Anders Gunnarsson vill kombinera ett slutet kretslopp på gården med högre djurvälfärd. Inom kort kommer hans nya stall att fyllas med grisar med möjlighet till utevistelse.

Anders Gunnarsson på Halla gård satsar mellan 30 och 40 miljoner kronor på mindre miljöpåverkan och högre djurvälfärd. Stallet i bakgrunden har plats för 3 520 grisar med möjlighet till utevistelse.
Anders Gunnarsson på Halla gård satsar mellan 30 och 40 miljoner kronor på mindre miljöpåverkan och högre djurvälfärd. Stallet i bakgrunden har plats för 3 520 grisar med möjlighet till utevistelse. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Det återstår några månaders byggnadsarbete men i slutet av januari ska det nya stallet på Halla gård i Vara börja fyllas med slaktgrisar. I slutändan ska de åtta avdelningarna producera 11 500–12 000 årsgrisar.

Varje avdelning i det nya stallet rymmer 440 grisar. Det blir lösdrift utan boxsystem och ska utrustas med vågsystem som avgör när grisen ska gå till slakt.
Varje avdelning i det nya stallet rymmer 440 grisar. Det blir lösdrift utan boxsystem och ska utrustas med vågsystem som avgör när grisen ska gå till slakt. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Ägaren Anders Gunnarsson har skapat ett helt eget koncept med hagar runt stallet där grisarna kan vistas året om. Ett nytt danskt ventilationssystem ger en bättre stallmiljö och återvinning av ammoniaken som renas ur luften.

Det nya stallet på Halla gård i Edsvära ska stå klart för en första insättning av grisar i slutet av januari nästa år.
Det nya stallet på Halla gård i Edsvära ska stå klart för en första insättning av grisar i slutet av januari nästa år. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Inspiration från Tasmanien

– Det har varit ett forskande och jag har löst det bit för bit. Jag har bland annat inspirerats av en studieresa jag gjorde till Tasmanien och de beteslösningar jag såg där, berättar Anders Gunnarsson.

Halla gård satsar på att så långt som möjligt ha ett slutet kretslopp med biogas och eget proteinfoder. Biogasanläggningen ska utöver gårdens energibehov kunna försörja cirka 300 villor med värme.
Halla gård satsar på att så långt som möjligt ha ett slutet kretslopp med biogas och eget proteinfoder. Biogasanläggningen ska utöver gårdens energibehov kunna försörja cirka 300 villor med värme. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Avdelningarna är utan boxsystem vilket gör att grisarna kan röra sig helt fritt på i snitt 1,4 kvadratmeter. Med hagarna inräknade har varje gris cirka 10 kvadratmeters yta.

Vill testa lösdrift

– Jag anser att vi i Sverige har en av de bästa djurhållningarna i världen men inom grisnäringen använder vi ändå till skillnad från många andra djurslag boxar. Så föddes idén om en lösdriftsproduktion, förklarar Anders Gunnarsson.

Stallkonstruktionen kommer från danska Agrifarm och är den första i sitt slag som byggs i Sverige. Stallet är utrustat med så kallad hybridventilation som reducerar ammoniaken med cirka 75 procent och binder den i vatten.
Stallkonstruktionen kommer från danska Agrifarm och är den första i sitt slag som byggs i Sverige. Stallet är utrustat med så kallad hybridventilation som reducerar ammoniaken med cirka 75 procent och binder den i vatten. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Parallellt har gården med hjälp av bidrag ur Klimatklivet fått en biogasanläggning som förutom det egna energibehovet kan leverera värme till cirka 300 villor. Målsättningen är att gården ska bli ett slutet kretslopp.

Biogas knyter ihop kretsloppet

– Tänk att ha fotosyntesen som den enda externa energikällan. Då skulle en vegan inte ha något att hålla emot mig. Biogasen blir det som knyter ihop kretsloppet, säger Anders Gunnarsson.

Halla gård i Edsvära, Vara kommun, satsar på att så långt som möjligt ha ett slutet kretslopp med biogas och eget proteinfoder. Nästa år mer än fördubblas grisproduktionen i form av ett eget koncept med möjlighet till utevistelse. Köttet ska marknadsföras av Scan under namnet Här & Nu.
Halla gård i Edsvära, Vara kommun, satsar på att så långt som möjligt ha ett slutet kretslopp med biogas och eget proteinfoder. Nästa år mer än fördubblas grisproduktionen i form av ett eget koncept med möjlighet till utevistelse. Köttet ska marknadsföras av Scan under namnet Här & Nu. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Det som hindrar honom från att lyckas fullt ut är det faktum att det ännu saknas teknik för att köra gårdens maskiner på rågas.

Rapsgrisarna fortsätter

Anders Gunnarsson är sedan tidigare en av tio producenter av rapsgris åt Scan. Hans årsproduktion är cirka 10 000 rapsgrisar och den kommer att rulla på precis som förut med samma mellansvenska smågrisleverantör.

Grisarna i det nya stallet kommer året runt att ha tillgång till en beteshage. Totalt finns 36 tårtbitar på sammanlagt 8 hektar. Efter utslaktning sker omsådd.
Grisarna i det nya stallet kommer året runt att ha tillgång till en beteshage. Totalt finns 36 tårtbitar på sammanlagt 8 hektar. Efter utslaktning sker omsådd. FOTO: GÖRAN BERGLUND

– Till det nya stallet får vi smågrisarna från en gård två kilometer härifrån och mycket mer närproducerat än så kan det inte bli, säger Anders Gunnarsson.

Satsar över 30 miljoner

I stället för att gå över till ekologisk produktion arbetar Halla gård på sitt eget sätt med olika miljöfrämjande åtgärder. Den sjuåriga växtföljden innehåller såväl raps som åkerböna och lupin medan spannmålen odlas med fokus på höga proteinhalter.

Även om inte produktionen är ekologisk kommer grisarna i Halla gårds nya stall att när som helst kunna gå ut i hagen. På vintern ska det finnas ensilagebalar.
Även om inte produktionen är ekologisk kommer grisarna i Halla gårds nya stall att när som helst kunna gå ut i hagen. På vintern ska det finnas ensilagebalar. FOTO: GÖRAN BERGLUND

– Eftersom grisarna kommer att beta lite gräs så har jag förhoppningar om en något lägre foderförbrukning i det nya stallsystemet, säger Anders Gunnarsson.

Den totala investeringen i stall med utlastning, biogasanläggning, fjärrvärme och nätverk ligger på 30–40 miljoner kronor.

Gödsel från två grisstall blir det som i huvudsak ska driva biogasanläggningen på Halla gård.
Gödsel från två grisstall blir det som i huvudsak ska driva biogasanläggningen på Halla gård. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Mal 3 200 ton spannmål till foder

Halla gård i Edsvära brukar cirka 500 hektar åkermark. Odlingen sker i en sjuårig växtföljd där raps, korn, vete, åkerböna och lupin ingår.

I gårdens flexibla dubbelkvarn mals varje år cirka 3 200 ton spannmål. Kvarnen kan hantera åtta komponenter.

Blötutfodringen sker med ett så kallat restlös-system från Big Dutchman. Genom att trycka ut vatten i ledningarna säkerställs att fodret alltid är färskt. Över natten sprutas en hinna med myrsyra för att förhindra bakterietillväxt.

Den nystartade biogasanläggningen är levererad av Norup biogas.

I det nya stallet installeras Agrifarms så kallade hybridventilation där naturlig ventilation genom fönster kombineras med utsug genom spaltgolvet.