Smarta stallinredningen går lätt att justera

Mats Olssons bidrag i Teknikutmaningen är en lösning för stallinredningen som gör det enkelt att justera höjden när ströbädden växer på vintern. Men även en lösning för att hantera halmbalar.

Mats Olsson
Mats Olsson FOTO: MATS OLSSON

Nötköttsproducenten Mats Olsson tävlar i Teknikutmaningen med en inredning som enkelt kan justeras i takt med att djurens ströbädd växer på vintern.

– Normalt har man grindar som måste skruvas ner och fästas högre upp för att inte fastna i ströbädden när den växer, säger han.

I stället har Mats Olsson satt lösa järnrör som träs i hål vid sida och låses med en järnstång i änden. På så sätt kan han flytta upp det nedersta röret och sätta det överst i takt med att ströbädden växer. När han kör ut ströbädden tar han bara bort rören ett och ett.

– Det gör det ju väldigt smidigt, säger Mats Olsson.

”Säkrare med liggande stänger”

Att han valt att sätta liggande järnstänger i sin inredning har med säkerheten att göra.

– Har man liggande stänger så har man något att klättra på om man skulle behöva ta sig ut. Har man dikor med kalvar som jag har haft tidigare så kan man behöva gå in till dem ibland, säger han.

Dubbla tävlingsbidrag

Förutom inredningen har Mats Olsson också byggt en lösning för att enklare kunna lägga in halmbalar på ströbädden. Han har en ladugård med en smal skrapgång vilket gör det svårt att komma in och svänga runt med traktor på det sätt som skulle behövas för att lägga halmbalarna på plats.

Lösningen är ett balspjut som han fäst på en balklämma. Det gör det möjligt att lyfta halmbalarna och svänga i rätt vinkel för att kunna lägga balen direkt på ströbädden.

Enklare lösning

Mats Olsson berättar att han skulle kunna lösa det till exempel med en midjestyrd traktor.

– Men det kostar ju en del pengar. För den som har få djur och liten anläggning behöver man lösa det på lite enklare sätt, säger Mats Olsson.

Här är fler tävlingsbidrag i Teknikutmaningen