Teknikutmaningen: Automatiskt avlastarbord frigör tid under vallskörden

Philip von Heideken tröttnade på att vakta avlastarbordet under vallskörden. Då utvecklade han ett automatiskt styrsystem - som sköter uppgiften åt honom. Inspirationen har hämtats från reglerteknik inom vattenkraften och lösningen utgör ett av bidragen i Land Lantbruks tävling Teknikutmaningen.

Nivåsensorn på plankan mäter gräsmängden på avlastarbordet och signalerar till en dator (PLC). Via en frekvensomvandlare justeras hur mycket grönmassa som ska portioneras ner på transportörbandet för att sedan kastas upp i tornsilon.
Nivåsensorn på plankan mäter gräsmängden på avlastarbordet och signalerar till en dator (PLC). Via en frekvensomvandlare justeras hur mycket grönmassa som ska portioneras ner på transportörbandet för att sedan kastas upp i tornsilon. FOTO: PHILIP VON HEIDEKEN

I samband med vallskörden har Philip von Heideken spenderat många, långa dagar med att övervaka grönmassans väg från hackvagnen upp i tornsilon. Uppgiften gick ut på att justera hastigheten på avlastarbordets bottenkedjor för att begränsa gräsmängden till transportörbandet och förhindra stopp i kastfläkten.

– Jag tänkte att det borde gå att göra automatiskt, men hade inte kunskapen för hur jag skulle gå till väga, säger Philip von Heideken som då studerade till civilingenjör inom elektroteknik.

FAKTA: Tävlingsbidrag

Idé: Automatiskt avlastarbord för vallskörd.

Fördel: Frigör tid och slipper den tråkiga uppgiften att vakta avlastarbordet.

Till nytta för vem: Alla som jobbar på gårdar med tornsilo.

Material: Elmotor med start- och stoppelektronik, programmerbar logikdator (PLC), frekvensomvandlare, två nivåsensorer. Tryckknappar, kablar med mera.

Tidsåtgång för tillverkning: Totalt cirka 10 veckors aktiv tid.

Kapacitet: Cirka ett hacklass i timmen, som innan men slipper stå och vakta.

Fem år senare och efter ett par år som yrkesverksam knäckte han koden genom att programmera ett automatiskt styrsystem. Det premiärkördes under årets förstaskörd och har hittills fungerat bra.

Människans ögon har nu bytts mot två nivåsensorer som mäter gräsmängden på avlastarbordets bottenkedjor respektive transportörbordet. Sensorerna skickar signaler till en programmerbar logikdator, PLC.

Philip von Heideken startar processen genom att trycka på den gröna knappen på styrskåpen. Den röda stoppknappen finns som säkerhetsåtgärd.
Philip von Heideken startar processen genom att trycka på den gröna knappen på styrskåpen. Den röda stoppknappen finns som säkerhetsåtgärd. FOTO: PHILIP VON HEIDEKEN

Datorn sänder en styrsignal till en frekvensomvandlare, som bestämmer hastigheten på den motor som driver avlastarbordets bottenkedjor. Nivåsensorerna känner sedan av när avlastarbordet är tomt, det vill säga när allt gräs lastats från hackvagnen in i tornsilon. Då stänger datorn ner systemet automatiskt.

– Det frigör mycket tid för den som tidigare behövde övervaka processen, och det var inte något roligt jobb. I stället kan man göra nytta någon annanstans på gården.

Familjen von Heideken bedriver ekologiskt jordbruk med 60 mjölkkor och stutar som föds upp till slakt på Fräkentorp säteri utanför Malmköping. Philip von Heideken är ofta hemma på gården under helgerna för att hjälpa till.

Det automatiska systemet gör att man slipper många, långa och tråkiga timmars arbete under den hektiska vallskörden, enligt Philip von Heideken.
Det automatiska systemet gör att man slipper många, långa och tråkiga timmars arbete under den hektiska vallskörden, enligt Philip von Heideken. FOTO: PHILIP VON HEIDEKEN

Till vardags arbetar han på företaget Svea Power, som bland annat utvecklar styrutrustning för vattenkraftsgeneratorer. Genom att utgå från liknande principer och anpassa det till gårdens skörde- och fodersystem kunde han skapa det automatiska styrsystemet för vallskörden.

Ytterligare en fördel är att avlastarbordets kedjor skonas från slitage. Med det manuella systemet för start och stopp kunde bottenkedjorna stå och rycka fram och tillbaka, lassat med tung grönmassa.

– Då var det inte ovanligt att kedjorna gick sönder. Nu stannar inte kedjorna utan de rör sig bara snabbare eller långsammare.

Enligt Philip von Heideken är systemet relativt underhållsfritt, så när som på mindre uppdateringar av mjukvaran. Tankar finns på att utveckla en mobilapp för att kunna styra start- och stopp av systemet genom den. Han är även öppen för att tillverka fler styrsystem för automatiska avlastarbord.