Teknikutmaningen: Buskryckaren röjer betesmarker

Med buskryckaren kan lantbrukaren på ett effektivt och mekaniskt sätt bekämpa buskar som breder ut sig på naturbetesmarker. Bakom idén står Erik Johansson som deltar i Land Lantbruks tävling Teknikutmaningen med sitt redskap som han främst vidareutvecklat till nytta för andra.

Buskryckaren drar upp buskarna med rötter och kan användas till mekanisk bekämpning av buskar på naturbeten.
Buskryckaren drar upp buskarna med rötter och kan användas till mekanisk bekämpning av buskar på naturbeten. FOTO: JANNE JOHANSSON

Erik Johansson kör med baklastaren så långt in i nyponbuskarna som det går, tills kvistarna är inne i u-formade ramen som sitter på pallgafflarna. Hydraulkolven skjuter fram armen, som sedan drar in kvistarna och trycker dem mot anhållet. Så lyfter han pallgafflarna, och drar upp nyponbuskarna med rötterna.

Det är idén som Erik Johansson från Finspång deltar med i Teknikutmaningen.

– Buskryckaren tar rätt effektivt och snabbt upp buskarna med en stor del av rötterna. I jämförelse med en buskröjare blir det mindre skräp, säger Erik Johansson.

Han har själv planerat och byggt buskryckaren, som han kallar redskapet.

Erik Johansson har själv planerat och byggt buskryckaren.
Erik Johansson har själv planerat och byggt buskryckaren. FOTO: JANNE JOHANSSON

Idén till maskinen fick Erik Johansson redan på 1970-talet på sin dåvarande gård där han hade ett trettiotal köttdjur. På gårdens betesmarker bredde slånbuskar ut sig, som han ville bli av med.

Både den tidigare och nya versionen bygger på samma princip. Den första versionen bogserades med ett stelt drag till hitchkroken. Det innebar att han måste backa in i buskaget. Den hade enkelverkande hydraulkolv och en spiralfjäder som drog in armen när han släppte trycket.

– Den första versionen använde jag för att rycka upp hundratals buskar, säger han.

Erik Johansson, 83, deltar i Teknikutmaningen.
Erik Johansson, 83, deltar i Teknikutmaningen. FOTO: JANNE JOHANSSON

Resultatet blev gott, och efter att han tagit bort buskarna blev återväxten nästan obefintlig.

För ungefär ett år sedan kom han på idén att konstruera buskryckaren för sin Volvo BM-baklastare.

– Nu behöver jag inte längre backa in, utan kan köra framåt in i busken. Det går snabbare på det här sättet. Lastaren lyfter också buskarna bättre, säger han.

På basis av ritningen, som bara finns i Erik Johanssons huvud, kapade han upp u-balkarna från järnskroten med en bandsåg.

– Jag gjorde en ram av balkar för pallgafflarna. Sedan svetsade jag på ett järnstag för att göra den kraftig så att det håller.

Redskapet har en arm som fungerar med en dubbelverkande hydraulkolv. Armen klämmer kvistarna mot anhållet.
Redskapet har en arm som fungerar med en dubbelverkande hydraulkolv. Armen klämmer kvistarna mot anhållet. FOTO: JANNE JOHANSSON

En dubbelverkande hydraulkolv skjuter fram armen ungefär en halvmeter och drar in den. Både på armen och på gaffelfästet har han svetsat fast kedjor för ett bättre grepp om kvistarna när armen klämmer fast dem. För att armen skulle få ett större tryck mot fästet bytte han också ut den dubbelverkande hydraulkolven till en grövre modell.

– Den första kolven ville inte ta fast ordentligt, eftersom hydraultrycket är så pass mycket lägre i baklastaren än i en jordbrukstraktor.

Erik Johansson har själv planerat och byggt buskryckaren.
Erik Johansson har själv planerat och byggt buskryckaren. FOTO: JANNE JOHANSSON

Erik Johansson anser att alla som har buskar på naturbetesmarker kan ha nytta av buskryckaren.

– Med den här tar det längre tid i jämförelse med att använda en buskröjare, men resultatet blir bättre när rötterna kommer med och det inte blir sönderslaget sly.

För att buskryckaren ska fungera optimalt behöver buskarna vara i bestånd. De får inte heller vara alltför små, eller för stora, utan som ett buskage.

Den nya versionen har Erik Johansson ännu inte hunnit pröva på mer än ett tiotal buskar hos grannen. Han har främst vidareutvecklat buskryckaren till nytta för andra lantbrukare, eftersom han själv numera är pensionär och inte driver gård längre.

– Jag är nöjd med den, den fungerar enligt mitt tycke.

LÄS MER: Här kan du läsa mer om tävlingen och se 202 års tävlingsbidrag