Teknikutmaningen: Kartapp ska förenkla täckdikning

En kartapp för att enkelt digitalt dokumentera täckdiken och andra ledningar under jord. Det är tävlingsbidraget från Jakob Runevad utanför Falkenberg i Land Lantbruks tävling Teknikutmaningen.

I framtiden vill Jakob Runevad arbeta inom lantbruket, som bonde eller inom produktutveckling på ett lantbruksföretag.
I framtiden vill Jakob Runevad arbeta inom lantbruket, som bonde eller inom produktutveckling på ett lantbruksföretag. FOTO: JONAS RUNEVAD

Maskiningenjörsstudenten Jakob Runevad fick en idé under årets vårbruk på föräldrargården i mellersta Halland.

– Vi upptäckte några dikesstopp och fick gräva för att försöka hitta fler. Då tänkte jag att det här borde gå att göra smidigare för att minimera grävarbetet.

Tävlingsidén går ut på att skapa och uppdatera digitala kartor på ett enkelt sätt i en mobilapp. Med god precision ska diken och nedgrävda ledningar kunna märkas ut både i fält och hemma på gårdsplanen.

- Jag har klurat på det här under våren så det är kul att det kom en tävling.

FAKTA: Tävlingsbidrag

Idé: Att med GPS skapa och uppdatera befintliga kartor genom att märka ut punkter via GPS.

Fördelar: Underlättar dokumentation och gör det enkelt göra och uppdatera digitala kartor.

Till nytta för vem: För att enskilda lantbrukare på ett enklare sätt ska kunna markera ut ledningar, brunnar, diken och annat relevant.

Utmaningar: Att göra det så enkelt så att det blir användarvänligt.

Tanken är att sätta ut punkter på exempelvis befintliga täckdikningskartor för att använda dem på en digital karta. Genom att märka ut och därmed kunna hitta tillbaka till brunnar, slangar eller andra typer av ledningar ökar precisionen och möjligheterna till en ständigt uppdaterad och exakt karta.

Konceptet använder GPS som en basstation på gården, en likadan portabel GPS bärs med ut i fält, driven av en powerbank. Appen läser in korrigeringssignaler via internet för att förbättra precisionen. Slutresultatet ska vara en kartvy i appen där det går att logga in och se resultatet direkt.

Jakob Runevad, tävlande i Teknikutmaningne, hemma på gris- och växtodlingsgården Li Lantbruk utanför Falkenberg i Halland.
Jakob Runevad, tävlande i Teknikutmaningne, hemma på gris- och växtodlingsgården Li Lantbruk utanför Falkenberg i Halland. FOTO: JONAS RUNEVAD

Tanken är att systemet ska minimera grävarbeten vid dikesstopp och underhåll, och att man direkt ska kunna se vilken slang som behöver spolas och exakt var det behöver grävas.

Förhoppningen är att kartappen ska underlätta gårdsdokumentationen som ofta bara finns hos den äldre generationen, och därmed lätt kan gå förlorad om den inte finns sammanställd.

– Det är ett enkelt sätt att uppdatera sina dikningskartor. Många har papperskartor, som har kompletterats efter hand, sedan har det grävts om och ändrats. Med det här systemet så blir det enkelt att uppdatera och komma tillbaka.

Gör så här för att tävla i Teknikutmaningen:

Du som jobbar praktiskt med jordbruk, går på naturbruksgymnasium eller studerar vid universitet, gå med i Teknikutmaningen! Det är enkelt, gör så här:

1. Skriv ned berättelsen om ditt bidrag i ett mejl till oss på teknikutmaningen@landlantbruk.se. Studerar du, eller har du nyss avslutat dina studier, så kanske du redan har skrivit en uppsats eller examensarbete om jordbruksteknik. Berätta om det. Men ditt bidrag behöver heller inte vara kopplat till någon utbildning.

2. Skriv kort! Max 2 000 tecken.

3. Skicka med max tre bilder eller skisser som förklarar din idé, lösning eller prototyp.

4. Tala om varför det du berättar om är bra. Förklara kort varför det gjorts på sättet det gjorts, hur det funkar och vilket resultatet blev.

5. Berättar du om något som en annan person gjort måste du först be den personen om lov att få dela med dig om det i tävlingen.

Från början fokuserade han enbart på att dokumentera diken, men under tiden har idén vuxit till att även vara smidig att användas även inomgårds.

– Det är ju aldrig en nackdel att dokumentera, så systemet går att använda för att hitta tillbaka till andra saker också, som exempelvis var en vattenledning går under en gårdsplan.

Jakob Runevad har redan börjat utveckla sin idé om en app för att enkelt göra och uppdatera täckdikningskartor.
Jakob Runevad har redan börjat utveckla sin idé om en app för att enkelt göra och uppdatera täckdikningskartor. FOTO: JAKOB RUNEVAD

Jakob Runevad har redan börjat utveckla konceptet, där han har hittat inspiration via olika internetforum. Han har provkört med antenner, och håller på med att justera korrigeringssignalen. En utmaning är användarvänligheten, just nu krävs olika koordinater i flera dataprogram för att sammanställa kartan. Målet är att tjänsten ska vara enkel att använda och att själva kartan ska ritas upp automatiskt i appen.

- Hur bra precisionen faktiskt kommer att bli får jag se. Målet är att ta fram en komplett lösning som vem som helst enkelt ska kunna använda.