Planerade körlinjer ger fler möjlighet till precisionsodling

Ny funktion, men samma data. Jerry Winklers bidrag till Teknikutmaningen är en idé om vidareutveckling av befintliga växtodlingsprogram. 

Jerry Winkler
Jerry Winkler har länge använt sig av växtodlingsprogram i sin verksamhet men anser att tekniken borde kunna bli ännu mer användbar och lättillgänglig för lantbrukare. FOTO: LOVISA ANDERSSON

Jerry Winkler har en lugnare arbetsperiod när Land Lantbruk besöker honom i mitten av juli, hemma på gården utanför Köping. Tillsammans med sin pappa bedriver han växtodlingsproduktion på 350 hektar. 

Inom storskalig växtodling är det snarare regel än undantag att använda sig av ett växtodlingsprogram. Jerry Winkler har länge använt sig av GPS-positionering och autostyrning för att undvika dubbelkörning vid gödsling och sprutning. Dock kräver det i dag att han själv lägger upp körlinjen, likaså krävs det sektionsavstängning på maskinerna för att kunna nyttja det till fullo. 

FAKTA: Tävlingsdeltagare

Namn: Jerry Winkler.

Ålder: 33 år.

Bor: Holmby utanför Köping.

Sysselsättning: Driver och äger ett växtodlingsföretag tillsammans med sin pappa. Totalt brukas 350 hektar. 

Varför anmälde du dig till teknikutmaningen? ”Jag tycker det är en rolig tävling som kan utveckla lantbruket till det bättre med alla tankar och idéer som kommer fram. Jag kände att jag ville få ut min idé för att i framtiden kanske själv få nyttja den”.

Hans bidrag till Teknikutmaningen är en idé om en funktion för att göra växtodlingsprogrammens fältkartor mer användbara. Detta genom att datorprogrammet själv räknar ut vilken din startpunkt och riktning ska vara för att utnyttja fältet så effektivt som möjligt. 

– Det borde kunna gå att använda den data som finns i programmet till någonting mer, säger han. 

I dag krävs det att lantbrukaren manuellt själv väljer vilken riktning man skall ta på fältet. Jerry Winklers idé bygger i stället på att växtodlingsprogrammet ger förslag på vilken riktning du borde ta och vart du borde starta på fältet. Det enda lantbrukaren själv behöver göra är att skriva in arbetsbredd och välja om man har sektionsavstängning eller inte. Fälten finns sedan innan inlagda i växtodlingsprogrammet. 

– Om alla fält vore fyrkantiga skulle det inte vara ett problem, men vilka är det? Även om lantbrukaren kan sina fält och var skogsholmar ligger, så är det fortfarande risk för kil- och dubbelkörning, säger han.

Jerry Winkler
Det är på displayen inne i förarhytten som Jerry Winkler styr systemet och ser vilken körlinje han ska följa när han är ute i fält. I denna maskin har han även autostyrning och ratten styrs av en elektrisk motor kopplad till displayen. FOTO: LOVISA ANDERSSON

– Där man själv skulle rita upp en vågrät eller lodrät linje, kanske programmet räknar ut att en diagonal riktning är det mest effektiva körsättet.

Idén minskar kravet på teknisk utrustning hos växtodlare, dels då det inte kräver maskiner med sektionsavstängning, eftersom programmet kan presentera en rutt där dessa hinder, i största möjliga mån, undviks. Dels att det inte heller krävs en GPS i traktorn för att kunna nyttja funktionen.

– Har du ingen GPS i traktorn kan du ändå använda dig av den körrutt programmet presenterar och i stället ta riktning mot exempelvis en udde Idag är det mycket prat om precision i odlingen och jag tänker att denna funktion börjar mer i rätt ände, säger han. 
Enligt honom finns det egentligen ingen nackdel med programmet mer än att det i nuläget inte finns och att någon behöver utveckla funktionen. Det krävs att växtodlingsprogrammen realiserar detta och bygger in det i sina tjänster. 

Funktionen skulle adderas till befintligt växtodlingsprogram som lantbrukaren använder sig av. Kostnaden för funktionen ska därför ingå i det man betalar för programmet.

FAKTA: Tävlingsbidrag

Idé: Färdigräknade körrutter i växtodlingsprogram

Fördel: Mindre krav på maskinpark. Miljönytta och ekonomisk vinst med minskad dubbelkörning (gödsel, sprutmedel och utsäde) och ökad effektivitet i körning. 

Till nytta för vem: För växtodlare, både de som jobbar eller vill börja jobba med precision i sin växtodling

Hur ska det realiseras: Genom användning av befintlig data i växtodlingsprogrammet. Riktning räknas ut med hjälp av angiven körbredd samt om sektionsavstängning används eller inte. 

– Tanken med ett växtodlingsprogram är jättebra, det underlättar arbetet mycket. Min idé breddar användningsområdet ytterligare så fler faktisk kan använda sig av det, oberoende maskinpark och teknisk utrustning. 

Idén minskar kravet på teknisk utrustning hos växtodlare, dels då det inte kräver maskiner med sektionsavstängning, eftersom programmet kan presentera en rutt där dessa hinder, i största möjliga mån, undviks. Dels att det inte heller krävs en GPS i traktorn för att kunna nyttja funktionen.

– Har du ingen GPS i traktorn kan du ändå använda dig av den körrutt programmet presenterar och i stället ta riktning mot exempelvis en udde Idag är det mycket prat om precision i odlingen och jag tänker att denna funktion börjar mer i rätt ände, säger han. 
Enligt honom finns det egentligen ingen nackdel med programmet mer än att det i nuläget inte finns och att någon behöver utveckla funktionen. Det krävs att växtodlingsprogrammen realiserar detta och bygger in det i sina tjänster. 

Funktionen skulle adderas till befintligt växtodlingsprogram som lantbrukaren använder sig av. Kostnaden för funktionen ska därför ingå i det man betalar för programmet.

– Tanken med ett växtodlingsprogram är jättebra, det underlättar arbetet mycket. Min idé breddar användningsområdet ytterligare så fler faktisk kan använda sig av det, oberoende maskinpark och teknisk utrustning. 

Lovisa Andersson
red@landlantbruk.se

LÄS MER: Här hittar du fler tävlingsbidrag

LÄS MER: Möt juryn i Teknikutmaningen 2022