Teknikutmaningen: Ruttplanering på datorn spar tid i fält

Med ett ruttplaneringsprogram kan man i lugn och ro vid datorn planera kommande fältarbeten. Det spar tid under växtodlingssäsongen och man kan prova om andra körspårsplaceringar ger en effektivare rutt än den traditionella. Med den idén deltar 30-årige Leonid Timofeev i Land Lantbruks tävling Teknikutmaningen.

Leonid Timofeev, Röhls Gård i Malmköping, deltar i Teknikutmaningen med ett ruttplaneringsprogram som genererar sprutspårsrutter i koordinatform.
Leonid Timofeev, Röhls Gård i Malmköping, deltar i Teknikutmaningen med ett ruttplaneringsprogram som genererar sprutspårsrutter i koordinatform. FOTO: PRIVAT

Normalt lägger man upp körspåren när man sitter i traktorn, av tradition hamnar läggs spåren ofta parallellt med fältets längsta raka sida. Men med gps är man fri att välja vilken rutt som helst, och det kan finnas rutter som ger ett effektivare arbete.

I juni, i god tid inför kommande höstsådd satte sig Leonid Timofeev vid datorn och byggde ett eget program för ruttplanering. Leonid Timofeev arbetar som traktorförare på Röhls Gård vid Malmköping. Gården producerar kyckling för Kronfågel och har en välutrustad modern maskinpark.

FAKTA: Tävlingsbidrag

Idé: Optimera körrutten i förväg.

Fördel: Att före den bråda växtodlingssäsongen kunna välja effektivaste rutt över fältet.

Till nytta för vem: Alla som använder autostyrning eller spårföljare.

Material: Program. Programkod på 3000 rader för Windows- eller Linux operativsystem.

Tidsåtgång: Programmeringsarbete på fritid under två månader.

Här kan du se hur Leonids ruttplanering fungerar.

Med sitt egenbyggda "Fields gps track manager" kontrollerar Leonid Timofeev på gårdsdatorn vilken körrutt som ger kortast körväg över fältet och samtidigt klarar lantbrukarens övriga krav på lämplig körväg med hänsyn till backar och stolpar.
Med sitt egenbyggda "Fields gps track manager" kontrollerar Leonid Timofeev på gårdsdatorn vilken körrutt som ger kortast körväg över fältet och samtidigt klarar lantbrukarens övriga krav på lämplig körväg med hänsyn till backar och stolpar. FOTO: PRIVAT

- Det är intressant att arbeta här, för Ola Göransson som driver Röhls Gård är väldigt intresserad av ny teknik, säger Leonid. Han har investerat i noggrann RTK-gps och vi använder styrfiler vid sådd och gödsling.

Programmet Leonid Timofeev gjort planerar körrutten över ett fält och beräknar körsträckan. Det gör det enkelt att jämföra olika rutter.

- John Deere har ett system för ruttplanering, men det är inte lika bra som det jag byggt, säger Leoind.

Med John Deeres system måste man göra planeringen i traktorn i fält, det vill Leonid slippa eftersom det tar tid när det är som mest bråttom.

Gör så här för att tävla i Teknikutmaningen:

Du som jobbar praktiskt med jordbruk, går på naturbruksgymnasium eller studerar vid universitet, gå med i Teknikutmaningen! Det är enkelt, gör så här:

1. Skriv ned berättelsen om ditt bidrag i ett mejl till oss på teknikutmaningen@landlantbruk.se. Studerar du, eller har du nyss avslutat dina studier, så kanske du redan har skrivit en uppsats eller examensarbete om jordbruksteknik. Berätta om det. Men ditt bidrag behöver heller inte vara kopplat till någon utbildning.

2. Skriv kort! Max 2 000 tecken.

3. Skicka med max tre bilder eller skisser som förklarar din idé, lösning eller prototyp.

4. Tala om varför det du berättar om är bra. Förklara kort varför det gjorts på sättet det gjorts, hur det funkar och vilket resultatet blev.

5. Berättar du om något som en annan person gjort måste du först be den personen om lov att få dela med dig om det i tävlingen.

- Med mitt system kan jag i lugn och ro planera rutterna hemma vid datorn. En annan fördel är att man kan jämföra rutter och se hur lång körsträcka de ger. Det gör inte John Deeres system.

När växtodlingssäsongen är i full gång behöver Leonid Timofeev bara importera körruttens koordinater till traktorns autostyrningsprogram, sedan är det bara att köra.
När växtodlingssäsongen är i full gång behöver Leonid Timofeev bara importera körruttens koordinater till traktorns autostyrningsprogram, sedan är det bara att köra. FOTO: PRIVAT

Körspåren används många gånger under en säsong, ligger de fel kan man tappa mycket tid. Därför är det viktigt att i god tid kunna välja rätt rutt.

- Programmet i datorn vet inte om det finns branta backar eller andra problem i fältet som det är bäst eller enklast att passera i en viss körriktning. Det vet bara lantbrukaren.

Leonids ruttplaneringsprogram "Fields gps track manager" fungerar med både Windows- och Linux operativsystem. Den rutt han väljer exporterar programmet som koordinater till John Deeres autostyrsystem. Planen för framtiden är att göra om programmet till en app för mobiltelefoner.

Även om jobbet på Röhl är intressant med ny teknik och moderna maskiner planerar Leonid Timofeev att nästa år söka arbete i IT-sektorn, det han tidigare utbildade sig för.